Infomentor lärplattform

Infomentor är en lärportal för våra kommunala förskolor och skolor. I Infomentor kommer du som vårdnadshavare, elev och personal åt elevdokumentation, information, schema och kommunikation.

Som vårdnadshavare kan du ta del av information, följa ditt barns kunskapsutveckling och kommunicera med förskola, skola och fritidshem.

Inloggning

Vårdnadshavare får inloggningsuppgifter från grundskolan eller förskolan. Ett konto innebär att man har tillgång till det som berör det egna barnet. Med andra ord kan inga andra familjer komma åt det som berör ditt barn.

Säkerhet och personuppgifter

Infomentor kräver inloggning och inga obehöriga får tillgång till uppgifterna.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?