PRAO - praktisk arbetslivsorientering

Syftet med prao är att elever ska få tillfälle att pröva på hur det är att arbeta, träffa andra vuxna och få en inblick i hur "livet efter skolan" kan te sig.

Förhoppningsvis kan praon också starta funderingar kring vad man själv vill göra i framtiden, vilka intressen man har och vilka egenskaper som krävs i olika yrken.

Skolans möjligheter att ordna praoplatser till eleverna har minskat under de senaste åren. För att kunna behålla praon är vi därför beroende av elevers och vårdnadshavares hjälp. När eleverna själva söker sin praoplats får de en första träning i att söka jobb. Många arbetsgivare vill gärna träffa och prata med den blivande praoeleven innan de säger ja till att ta emot honom/henne. Arbetsgivarna får på detta sätt möjlighet att i förväg kunna presentera sig och arbetsplatsen och berätta om vilka arbetsuppgifter som kan erbjudas. Lyckas man inte hitta någon plats, kontaktar man sin studie- och yrkesvägledare snarast för hjälp.

I Kävlinge kommun har eleverna PRAO i årskurs 8 under två veckor.

Blankett som ska fyllas i

Eleverna får en blankett av skolan där de fyller i uppgifter om arbetsplatsen. Denna blankett lämnas sedan till studie- och yrkesvägledaren.

Du hittar även blanketten under Självservice.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?