Riktlinjer för fotografering och filmning under skoltid och fritidstid

Information till dig som vårdnadshavare med barn i Kävlinge kommuns grundskolor.

I dag är möjligheterna att fotografera, filma, publicera och dela material större än någonsin. Detta ställer i sin tur också krav på hur digitalt material får hanteras.

Grundläggande regler för internt bruk

Det förekommer att kommunens skolor för internt bruk i verksamheten tar bilder, filmar eller gör ljudupptagningar som en del i det pedagogiska arbetet. Mottagare är den enskilda skolans personal, elever och vårdnadshavare. Dessa bilder och filmer dokumenterar elevernas utveckling, elevarbeten, aktiviteter och upplevelser. De kan exempelvis användas vid redovisningar för andra elever, i elevernas skriftliga arbeten, vid samtal med vårdnadshavare eller vid skolans vårdnadshavarmöten. För detta krävs inget samtycke från vårdnadshavare då dessa filmer och foton enbart används internt på enheten och aldrig publiceras externt.

Samtycke för publicering av bilder, filmer och ljudupptagningar

Kävlinge kommun följer de lagar och regler som finns för publicering av bild, film och ljudupptagning utifrån dataskyddsförordningen (GDPR). Kommunen behöver alltid inhämta ett samtycke för att publicera bilder och filmer på elever på kommunens webbplatser, sociala mediekanaler och i trycksaker om kommunens verksamhet. Om personen som samtycket avser är under 13 år krävs båda vårdnadshavares underskrifter. Elever över 13 år har rätt att själva underteckna ett samtycke. Behov av samtycke kan uppkomma av olika anledningar och inhämtas på olika sätt. Nedan finns tre exempel på när skolan behöver inhämta samtycke.

 • Samtycke för publicering i skolans publika kanaler
  Ett exempel kan vara att skolan önskar publicera ett foto/film på hemsidan eller i sociala medier där ditt barn finns med. Då kommer skolan att skicka hem en samtyckesblankett till er vårdnadshavare som båda vårdnadshavare behöver signerar före publicering.
 • Samtycke för publicering i kommunens publika kanaler
  Ett annat exempel är att en fotograf från Kävlinge kommuns kommunikationsavdelning besöker skolan. Bilderna/filmerna är tänkta att användas i sammanhang med syfte att informera om eller marknadsföra kommunens verksamheter eller platsen Kävlinge kommun. Vid dessa tillfällen inhämtas samtycke via en e-tjänst med flerpartssignering vilket innebär att samtycke måste lämnas av båda vårdnadshavare.
  E-tjänst: Samtycke för publicering i kommunens publika kanaler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Samtycke för att journalister får publicera foto/film/text
  Ibland besöker journalister kommunens skolor exempelvis i samband med invigningar, utmärkelser eller andra aktiviteter. Skolorna behöver inhämta samtycke från vårdnadshavare för att tillåta medias publicering. Detta samtycke inhämtas via en e-tjänst med flerpartssignering där båda vårdnadshavare måste signera. Ibland kontaktar journalister skolan med god framförhållning vilket ger skolan möjlighet att informera er vårdnadshavare i god tid. Ibland händer det att journalister kommer oanmälda till skolan till exempel för att göra reportage om skolan fått en utmärkelse. Då behöver samtycket inhämtas med mycket kort varsel. Ett samtycke kräver båda vårdnadshavares signering. Samtycken för att journalister ska få publicera inhämtat material ges för ett specifikt tillfälle och kan inte återtas.
  E-tjänst: Samtycke för att journalister får publicera foto/film/text Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid speciella tillfällen som till exempel skolavslutningar, Lucia eller liknande, önskar ibland även vårdnadshavare fotografera i skolans lokaler och på skolgården. Då gör respektive rektor en bedömning om och hur fotografering, filmning och ljudupptagning kan ske och informerar om detta till berörda. Oavsett plats för fotografering får man aldrig publicera bilder för privat bruk av andra barn utan vårdnadshavares tillåtelse.

Har du frågor och funderingar kring publicering av foto och film ber vi dig kontakta ditt barns rektor.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?