Brynstenens förskola

Brynstenens förskola ligger på Södervångsområdet i Löddeköpinge. Förskolan är belägen i en naturskön miljö med lummiga buskage, stora gröna ytor men även små gårdar där nyfikenhet och utforskande får ta stor plats.

Klätterställning med rutschkana

Kompetensutvecklingsdagar

  • 10 september 2021
  • 10 november 2021

Kontakt arbetslag

Kammen
046-73 95 84
0709-73 95 84
Brynstenen.kammen@kavlinge.se

Smycket
046-73 95 83
0709-73 95 83
Brynstenen.smycket@kavlinge.se

Skatten
046-73 95 79
0709-73 95 79
Brynstenen.skatten@kavlinge.se

Flisan
046-73 95 77
0709-73 95 77
Brynstenen.flisan@kavlinge.se

Lilla Vikingaskeppet
046-73 95 85
0709-73 95 86
Brynstenen.lillavikingaskeppet@kavlinge.se

Stora Vikingaskeppet
046-73 95 90
0709-73 95 90
Brynstenen.storavikingaskeppet@kavlinge.se

Besök
Önskar ni komma och besöka oss kontakta Madelaine på Smycket 046-73 95 83.   

Föräldrasamverkan

Vi värnar om och arbetar aktivt för vårdnadshavares delaktighet och inflytande.

Vi erbjuder flera forum för samråd.

  • daglig kontakt vid lämning och hämtning
  • InfoMentor - förskolan lärplattform
  • e-post och telefon
  • utvecklingssamtal
  • enkäter

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Vi inspireras av  Reggio Emiliafilosofin där varje barn och människa ses som unik och det lustfyllda lärandet skapas genom inspirerande och tillåtande miljöer. Genom ett grupperande arbetssätt möter vi varje barns förutsättningar och behov där vår värdegrund alltid står i fokus.

På Brynstenens förskola möter du engagerade och medforskande barnskötare och  förskollärare.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?