Bullerbyns förskola

Bullerbyns förskola ligger i de centrala delarna av Löddeköpinge, inbäddat i ett lugnt villaområde med många grönområden i närheten.

Barn som bygger med klossar

Förskolan har plats för 108 barn.

Kontakt arbetslag

Enhet Ängen
Miljö yngre: 0709-73 95 26

Miljö äldre: 0709-73 95 23

Enhet Skogen

Miljö yngre: 0709-73 95 28

Miljö äldre: 0709-73 95 24

Enhet Fjället

Miljö yngre: 0709-73 91 46

Miljö äldre: 0709-73 95 25

Föräldrasamverkan

Vi värnar om och arbetar aktivt för vårdnadshavares delaktighet och inflytande.

Vi erbjuder flera forum för samråd:

  • daglig kontakt vid lämning och hämtning
  • InfoMentor - förskolan lärplattform
  • e-post och telefon
  • verksamhetsbrev från arbetslagen
  • utvecklingssamtal
  • föräldraaktiv introduktion till förskolan
  • föräldramöte
  • enkäter

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Utforskande arbetssätt

Vi arbetar utifrån ett utforskande arbetssätt där barnens intresse och nyfikenhet är i fokus för lärande.

Vi ger barnen möjlighet till inflytande och delaktighet i sin egen utveckling. Vi arbetar enhetsvis med mindre barngrupper där vi ser det relationella lärandet som en viktig faktor för barnets trygghet och inlärning.

Förskolans lärmiljö är kreativ, föränderlig och inspirerande och bygger på barnens intresse.

Små grupper

På vår förskola ser vi det relationella lärandet som en viktig del för vår utbildning och därför arbetar förskolan enhetsvis med mindre barngrupper som sedan delas upp i små undervisningsgrupper. Det innebär att de yngre barnen är i en grupp på cirka 4-5 barn och de äldre barnen i en grupp på cirka 7-8 barn.

I dessa grupp befinner sig sedan barnet större delen av dagen, där mycket av den planerade undervisningen genomförs.

För när ett barn får befinna sig i mindre sammanhang kontinuerligt, där undervisning och lärande utgår från gruppen ser vi goda resultat för individens utveckling. En stor påverkan är att barnet får större möjlighet till inflytande och delaktighet vilket gör att pedagogerna bättre kan anpassa undervisningen efter gruppens utveckling.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?