Bullerbyns förskola

Bullerbyns förskola ligger i de centrala delarna av Löddeköpinge, inbäddat i ett lugnt villaområde med många grönområden i närheten.

Barn som bygger med klossar

Förskolan har sex avdelningar med totalt 108 barn.

Kompetensutveckling för personalen 2022, förskolan är stängd:

  • Torsdagen 15 september
  • Fredagen 16 september

Har du behov av omsorg någon av dessa dagar måste du kontakta rektor senast två veckor innan för möjlighet till omsorg på annat sätt.

Kontakt arbetslag

Föräldrasamverkan

Vi värnar om och arbetar aktivt för vårdnadshavares delaktighet och inflytande.

Vi erbjuder flera forum för samråd.

  • daglig kontakt vid lämning och hämtning
  • InfoMentor - förskolan lärplattform
  • e-post och telefon
  • verksamhetsbrev från arbetslagen
  • utvecklingssamtal
  • föräldraaktiv introduktion till förskolan
  • föräldramöte
  • enkäter

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Utforskande arbetssätt

Vi arbetar utifrån ett utforskande arbetssätt där barnens intresse och nyfikenhet är i fokus för lärande.

Vi ger barnen möjlighet till inflytande och delaktighet i sin egen utveckling. Vi arbetar grupperande, där barnen deltar i mindre grupp stora delar av dagen där vi ser det relationella lärandet som en viktig faktor för barnets trygghet och inlärning.

Förskolans lärmiljö är kreativ, föränderlig och inspirerande och bygger på barnens intresse.

Små grupper

På vår förskola ser vi det relationella lärandet som en viktig del för vår utbildning och därför arbetar samtliga avdelningar grupperande i små barngrupper. Det innebär att de yngre barnen oftast är i en grupp på cirka 4-5 barn och de äldre barnen i en grupp på cirka 7-8 barn.

I denna grupp befinner sig sedan barnet större delen av dagen, där mycket av den planerade undervisningen genomförs.

När ett barn får befinna sig i mindre sammanhang kontinuerligt, där undervisning och lärande utgår ifrån gruppen ser vi goda resultat för individens utveckling. Det som har stor påverkan är att barnet får större utrymme till inflytande och delaktighet.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?