Dösjebro förskola

Dösjebro förskola ligger i ett naturskönt område. Naturen är en del av vår vardag och nyttjas som ett pedagogiskt rum.

Barn som lägger pussel

Kontakt

Föräldrasamverkan

Vi värnar om och arbetar aktivt för vårdnadshavares delaktighet och inflytande.

Vi erbjuder flera forum för samråd.

 • daglig kontakt vid lämning och hämtning
 • föräldraaktiv introduktion
 • föräldramöte
 • enskilda utvecklingssamtal
 • informationsbrev från arbetslagen och rektor.
 • portfolio och blogg i InfoMentor
 • enkäter
 • e-post och telefon

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Inspirerande lärmiljö i små grupper

Vi erbjuder en stimulerande miljö, med massor av möjligheter och utmaningar.

Barnens intresse och nyfikenhet är i fokus för lärande. Vi arbetar utifrån grupperande arbetssätt, vilket innebär att vi delar barnen i mindre grupper stora delar av dagen. Detta för att barnen blir mer sedda i den lilla gruppen, och för att lättare kunna följa barnens intresse, behov och utveckling.

Vi vill erbjuda en kreativ, föränderlig och inspirerande lärmiljö som bygger på barnens tankar och intresse.

Trivsel och trygghet

Vår målsättning är att all personal och alla barn i förskolan ska respektera och vårda vår gemensamma värdegrund, trivas och känna sig trygga.

 • Vi tar ett gemensamt ansvar för allas välmående, det ska synas att vi bryr oss om varandra.
 • Vi arbetar aktivt med normer och värden samt attityder.
 • Vi använder ett vårdat språk.
 • Vi visar respekt och lyhördhet för andras åsikter och lyssnar på varandra.
 • Vi uppmuntrar till ansvar och delaktighet och skapar förutsättningar till inflytande.
 • Vi arbetar aktivt för goda och långsiktiga relationer.
 • Vi arbetar aktivt för att förebygga trakasserier, diskriminering och mobbning.
 • Vi ingriper vid kränkning antingen själva eller med hjälp av stödresurser.
 • Vi följer gemensamt utarbetade regler/rutiner
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?