Dösjebro förskola

Dösjebro förskola ligger i ett naturskönt område. Naturen är en del av vår vardag och nyttjas som ett pedagogiskt rum.

Barn som lägger pussel

Kontakt

Föräldrasamverkan

Vi värnar om och arbetar aktivt för vårdnadshavares delaktighet och inflytande.

Vi erbjuder flera forum för samråd.

 • daglig kontakt vid lämning och hämtning
 • föräldraaktiv introduktion
 • föräldramöte
 • enskilda utvecklingssamtal
 • informationsbrev från arbetslagen och rektor.
 • portfolio och blogg i InfoMentor
 • enkäter
 • e-post och telefon

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Inspirerande lärmiljö i små grupper

Förskolan är organiserad i två enheter. Varje enhet har tre barngrupper. Vi erbjuder en stimulerande miljö, med massor av möjligheter och utmaningar såväl inne som ute. Enhetens miljöer bygger på en progression, för att på bästa sätt utmana varje barn.

Vi vill erbjuda en kreativ, föränderlig och inspirerande lärmiljö som bygger på barnens tankar och intresse.

Trivsel och trygghet

Vår målsättning är att all personal och alla barn i förskolan ska respektera och vårda vår gemensamma värdegrund, trivas och känna sig trygga.

 • Vi tar ett gemensamt ansvar för allas välmående, det ska synas att vi bryr oss om varandra.
 • Vi arbetar aktivt med normer och värden samt attityder.
 • Vi visar respekt och lyhördhet för andras åsikter och lyssnar på varandra.
 • Vi uppmuntrar till ansvar och delaktighet och skapar förutsättningar till inflytande.
 • Vi arbetar aktivt för goda och långsiktiga relationer.
 • Vi arbetar aktivt för att förebygga trakasserier, diskriminering och mobbning.
 • Vi ingriper vid kränkningar och diskrimineringar.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?