Korsbacka förskola

Korsbacka förskola ligger i Kävlinge.

Barn som lägger pussel

Vi är en mångkulturell förskola där vi är rika på språk.

Kontakt arbetslag

Föräldrasamverkan

Vi värnar om och arbetar aktivt för vårdnadshavares delaktighet och inflytande.

Vi erbjuder flera forum för samråd.

  • daglig kontakt vid lämning och hämtning
  • InfoMentor - förskolan lärplattform
  • e-post och telefon
  • utvecklingssamtal
  • enkäter

Kvalitet, utveckling och värdegrund

En förskola för ALLA barn – vi lär tillsammans!

  • Vi vill ge barnen utmaningar, upplevelser och fantasifyllt lärande i sagans värld!
  • Vi vill ge barnen ett rikt språk i ett lustfylld lärmiljö!
  • Vi vill ge barnen förståelse och respekt för olikheter !
  • Vi arbetar med sagotema som utgår från en bok eller figur. Sagan blir den röda tråd som tillsammans med helhetssyn på lärande används för att uppnå målen i läroplanen.
  • Genom arbetssätt som skapar små barngrupper och med olika sätt att kommunicera möter vi ALLA barn och föräldrar.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?