Lackalänga förskola

Välkomna till Lackalänga förskola, en förskola belägen i Furulund. Vi arbetar efter vår pedagogiska idé "Lustfyllt lärande i sagans värld" där vi använder oss av berättande, drama och musik som metod för vår undervisning.

Bild på handdockor, flicka, larv och nyckelpiga sittande på och bredvid en stubbe.

Vårt tematiska arbete utgår från en demokratiskt vald bok vilket skapar lärmöjligheter, ger utmaningar utifrån läroplanens alla delar och skapar en stark gemenskap på vår förskola. Genom mötet mellan barn, pedagog och bok ger vi oss ut på spännande vägar och in i projekt som ingen av oss kan förutspå!

Kontakt arbetslag

Föräldrasamverkan

Vi värnar om och arbetar aktivt för vårdnadshavares delaktighet och inflytande.

Vi erbjuder flera forum för samråd.

 • Föräldraaktiv introduktion
 • Daglig dialog kring det egna barnet
 • Utvecklingssamtal
 • Vårdnadshavarmöte 
 • Infomentor - förskolans lärplattform
 • Projektbeskrivning från våra enheter
 • Informationsbrev från rektor kontinuerligt under året
 • Enkäter
 • Alla tankar, frågor och funderingar (oavsett storlek) är välkomna till både pedagoger och rektor

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Lustfyllt lärande i Sagans Värld

Vår Vision
Här vågar vi synas, tänka, vara viktiga, lära och le tillsammans. Här blir varje barn sitt bästa jag!

Vårt mål
Att lära genom lustfyllda utmaningar och upplevelser i sagans värld.

Detta gör vi genom att:

Vi har ett förhållningssätt

 • som präglas av öppenhet och engagemang i verksamhetens alla möten.
 • med fokus på att värna konflikter och skapa hållbara relationer.
 • där vi ser människan som en kompetent individ.
 • där vi pedagoger är medupptäckare och inspiratörer.

Vi har ett språkutvecklande arbetssätt

 • som är upplevelsebaserat och tematiskt, där vald bok ligger som grund för vårt arbete.
 • som utgår från sagans värld där vi använder berättande, musik och drama som metod.
 • där litteracitet ger förutsättningar för barns tidiga språk-, läs- och skrivutveckling.
 • som utmanar barnens fantasi och föreställningsförmåga.

Vi har en tillgänglig lärmiljö både inne och ute

 • som är inbjudande och föränderlig, där vår pedagogiska idé och projekten får ta plats.
 • med rikt utbud av material som stimulerar fantasi, kreativitet och samspel.
 • där vi värnar om bokens plats, tillgänglighet och mångfald.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?