Nya Dala förskola

Nya Dala förskola ligger i Furulund. Utemiljön används dagligen i undervisningen. Vi har nära till skogen och den tar vi vara på i vår verksamhet.

Enplans byggnad i gult tegel med utomhuslekmiljö runt omkring

Verksamheten har inriktning teknik och naturvetenskap.

Kontakt arbetslag

Föräldrasamverkan

Vi värnar om och arbetar aktivt för vårdnadshavares delaktighet och inflytande.

Vi erbjuder flera forum för samråd.

  • Föräldraaktiv introduktion
  • Daglig dialog kring det egna barnet
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöte 
  • Informationsbrev från rektor kontinuerligt under året
  • Projektbeskrivning från våra enheter
  • Alla tankar, frågor och funderingar (oavsett storlek) är välkomna till både pedagoger och rektor
  • Infomentor - förskolans lärplattform
  • Enkäter

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Profil

Teknik och naturvetenskap

Vår vision

Här får nyfikna barn växa och utforska tillsammans, med en tro på sig själv och sin förmåga!

Vårt mål

Vi vill väcka och bevara barnens lust och intresse för teknik och naturvetenskap.

Vi vill genom vardagliga upplevelser väcka och bevara barnens intresse för de tekniska och naturvetenskapliga ämnen! Detta gör vi på ett lustfyllt och lärorikt sätt bland annat genom att experimentera och sätta ord på det som händer i vardagen.

Experiment är något konkret som barnen upplever och deltar aktivt i och utifrån dessa upplevelser väcks nya frågor och barnens funderingar utmanas. Vi arbetar undersökande och detta gör att barnens förståelse och erfarenhetsvärld ökar för vad som händer eller hur saker och ting förhåller sig till varandra. Pedagogerna är inspiratörer och medupptäckare! Det är barnens egen drivkraft, nyfikenhet och leklust som är grunden för arbetet!

Utforskande arbetssätt och små grupper

Vi arbetar utifrån vår profil med vårt tema och utforskande arbetssätt. Det innebär att barnens intresse och nyfikenhet är i fokus för lärande.

Vi arbetar utifrån grupperande arbetssätt, vilket innebär att vi delar barnen i mindre grupper stora delar av dagen. Detta för att barnen blir mer sedda i den lilla gruppen, och för att lättare kunna följa barnens intressen, behov och utveckling.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?