Stationsstadens förskola

Stationsstadens förskola ligger centralt nära stationen. Förskolan har moderna och inspirerande lärmiljöer som inbjuder till ett lekfullt och lustfyllt lärande.

Gul tegelbyggnad med lekmiljö runt omkring

Kontakt arbetslag

Föräldrasamverkan

Vi värnar om och arbetar aktivt för vårdnadshavares delaktighet och inflytande.

Vi erbjuder flera forum för samråd.

  • daglig kontakt vid lämning och hämtning
  • introduktion
  • utvecklingssamtal
  • verksamhetsbrev från arbetslagen
  • portfolio och tidslinjen i InfoMentor
  • enkäter
  • e-post och telefon

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Inspirerande lärmiljöer

Stationsstaden är en förskola utrustad med moderna och inspirerande lärmiljöer som inbjuder till ett lekfullt och lustfyllt lärande. I våra gemensamma vattenverkstäder, ateljéer och på vårt torg kan barnen mötas över gränserna.

Förskolan består av 12 barngrupper fördelade i 4 spår. Varje spår består av tre barngrupper, fördelade utifrån barnens ålder i spåret.

Värdegrund

Verksamheten präglas av allas lika värde och utgår från värdegrundsorden öppenhet, engagemang och utveckling.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?