Tolvåkers förskola

Välkomna till Tolvåkers Förskola, som ligger på Tolvåkersområdet i Löddeköpinge. Förskolan är nybyggd och toppmodern med inspirerande och föränderliga lärmiljöer som ger barnen förutsättningar att utvecklas och lära såväl inomhus som utomhus.

Tolvåkers förskola, en vit byggnad i två plan

Förskolan består av fem enheter med barn i åldern 1–5 år, varje enhet är i sin tur uppdelad i mindre barngrupper. Förskolans arkitektur inbjuder till samarbete och variation genom öppna torg, ateljéer och vattenverkstäder. Utifrån förskolans läroplan får barnen, hos oss, möta planerad såväl som spontan undervisning.

Välkomna till oss!

Förskolan stängd för utvecklingsdag:

  • måndagen 27/5

Föräldrasamverkan

Vi arbetar aktivt för att skapa ett nära och gott samarbete med er som vårdnadshavare.

Bland annat genom dialog via nedan forum:

  • daglig kontakt vid lämning och hämtning
  • Infomentor – förskolans digitala lärplattform
  • e-post och telefon
  • verksamhetsbrev från arbetslagen
  • utvecklingssamtal
  • vårdnadshavarmöte
  • enkäter

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Vi på Tolvåkers Förskola vill skapa en förskola som bygger på värdeorden, nyfikenhet, demokrati, delaktighet meningsskapande och utveckling.

För oss är varje barn en värdefull och unik individ med inneboende förmågor, intressen, kunskaper och erfarenheter.

För oss är varje barn rikt och barnets röst är viktig och betydelsefull här och nu.

För oss är alla barn lika mycket värda och har rätt till ett likvärdigt och positivt bemötande.

Flicka som sitter och pysslar med naturmaterial

Grupperande arbetssätt

Vi arbetar utifrån ett grupperande arbetssätt, vilket innebär att barnen befinner sig i ett mindre sammanhang under stora delar av förskoledagen. Det grupperande arbetssättet möjliggör för varje enskilt barn att få ett större utrymme till reellt inflytande och delaktighet. Vi kan också se att de mindre barngrupperna gynnar barnens lärande på ett positivt sätt.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?