Digital lärmiljö - vanliga frågor

Här har vi samlat svar på en del vanliga frågor kring skolornas digitala lärmiljö.

Vilka digitala verktyg har eleverna tillgång till?

  • I årskurs 1-6 har varje elev tillgång till en lärplatta (iPad). 
  • I årskurs 7-9 har varje elev tillgång till en bärbar dator (MacBook Air 13").
  • I förskoleklass finns delade uppsättningar lärplattor, med användning/fördelning som varierar mellan våra skolor.

Finns det "vuxenfilter" på datorerna/lärplattorna?

Nej, såvida inte man beslutar annat lokalt på respektive skola.

Kan man köpa det digitala verktyget efter avslutad grundskola?

Nej, Kävlinge kommun kan inte erbjuda utköp av elevers digitala verktyg.

Får egna program/appar installeras på verktygen?

Man får bara ladda ner egna appar och program efter godkännande från sin lärare eller efter de regler som sätts på respektive skola.

Får eleverna låna ut datorn/lärplattan till någon annan?

Nej. Lånet gäller den elev som kvitterat ut verktyget.

Blir vårdnadshavare ersättningsskyldiga om en lärplatta eller dator blir stulen eller skadat? 

Alla elevverktyg ägs av Kävlinge kommun och är försäkrade under lånetiden. Om ett verktyg skadas eller försvinner ersätts de som regel av kommunen. Undantag är de fall där skada/stöld visar sig bero på uppsåt eller grov oaktsamhet. Dessa fall prövas i enlighet med gällande skadeståndslagstiftning.

Det är viktigt att du som elev/vårdnadshavare meddelar skolan omgående ifall ett verktyg skadas eller försvinner.

Hur gör vi om vårt barn kvitterat ut en dator eller lärplatta, men vi inte vill att verktyget tas med hem?

Av pedagogiska skäl är grundprincipen att verktygen och den lärmiljö de erbjuder ska vara tillgänglig för eleven även utanför skolan. Efter särskild överenskommelse med berörd lärare/mentor kan dock verktyget förvaras på anvisad plats i skolan.

Kan mitt barn bli fråntagen sitt verktyg om hen missköter den på något sätt?

Ja, men enbart i fall av grov oaktsamhet / grova avsteg från överenskomna användningsregler. Detta kommer att bedömas av skolan i varje enskilt fall.

Vad gäller avseende återlämning av en lånad lärplatta eller dator?

Inför terminsavslutning i åk 6 respektive 9, eller om eleven avslutar sin skolgång vid annan tid, ska det lånade verktyget återlämnas till skolan tillsammans med fodral och laddare/strömadapter.

Om detta inte sker skickas först en påminnelse ut till vårdnadshavares folkbokföringsadress. Om verktyget därefter fortfarande ej lämnats in inom föreskriven tid äger skolan rätt att göra polisanmälan.

Vad gäller vid delad vårdnad, ska lånereglerna undertecknas av båda vårdnadshavarna?

Som regel ja, alternativt om annat överenskommes med skolan utifrån det enskilda fallet.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?