Digital lärmiljö - vanliga frågor

Här har vi samlat svar på en del vanliga frågor kring skolornas digitala lärmiljö.

Vilka digitala verktyg har eleverna tillgång till?

  • I årskurs 1-9 har varje elev genom personligt lån tillgång till lärplatta eller bärbar dator.
  • I förskoleklass finns delade uppsättningar lärplattor, med användning/fördelning som varierar mellan våra skolor.

Finns det begränsningar på vad elever kan se på sitt digitala verktyg?

Vi har ett webbfilter som gör begräsningar att elever inte når vissa sidor utifrån ord och begrepp. Det är av vikt att begräsningar finns för att elever inte ska nå viss information, såsom nätpornografi, men att filtret inte stoppar möjligheten att nå viktig kunskap.

Får man köpa det digitala verktyget efter avslutad grundskola?

Nej, Kävlinge kommun kan inte erbjuda utköp av elevers digitala verktyg.

Får man installera egna program på sitt digitala verktyg?

Man får bara ladda ner egna appar och program efter godkännande från sin lärare eller efter de regler som sätts på respektive skola.

Får eleverna låna ut det digitala verktyget till någon annan?

Nej. Lånet gäller den elev som kvitterat ut verktyget.

Kan man bli ersättningsskyldig om ett digitalt verktyg blir stulet eller skadat? 

Alla elevverktyg ägs av Kävlinge kommun och är försäkrade under lånetiden. Om ett verktyg skadas eller försvinner ersätts de som regel av kommunen. Undantag är de fall där skada/stöld visar sig bero på medveten skadegörelse eller grov oaktsamhet. Dessa fall prövas i enlighet med gällande skadeståndslagstiftning. I dessa fall kan vårdnadshavaren bli skyldig att ersätta utrustningen enligt civilrättsliga regler.

Det är viktigt att du som elev/vårdnadshavare meddelar skolan omgående ifall ett verktyg skadas eller försvinner.

Måste man ta med sig det digitala verktyget hem, efter skoldagens slut?

Av pedagogiska skäl är grundprincipen att det digitala verktyget och den lärmiljö de erbjuder ska vara tillgänglig för eleven även utanför skolan. Efter särskild överenskommelse med berörd mentor kan dock verktyget förvaras på anvisad plats i skolan.

När ska man lämna tillbaka den digitala enheten?

Inför terminsavslutning i åk 6 respektive 9, eller om eleven avslutar sin skolgång vid annan tid, ska det lånade verktyget återlämnas till skolan tillsammans med fodral och laddare/strömadapter.

Om detta inte sker skickas först en påminnelse ut till vårdnadshavares folkbokföringsadress. Om verktyget därefter fortfarande ej lämnats in inom föreskriven tid äger skolan rätt att göra polisanmälan.

Vad gäller vid delad vårdnad, ska lånereglerna undertecknas av båda vårdnadshavarna?

Ja, som regel ska det undertecknas av båda vårdnadshavarna.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?