Fritidshem

I Kävlinge kommun erbjuds barn i åldern 6 – 12 år plats i fritidshem eller fritidsklubb beroende på ålder.

Vår verksamhet utgår från våra nationella styrdokument, Läroplan och Skollag.

Fritidshemmet och fritidsklubben ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. ​Utbildningen ska utgå från en helhetssyn utifrån eleven och elevens behov.

Fritidshem är för barn 6-9 år och fritidsklubb är för barn 9-12 år.

Fritidshem

  • För elever i åldrarna 6-9 år
  • Både morgon- och eftermiddagsomsorg erbjuds
  • Frukost och mellanmål serveras dagligen; på studiedagar och skollov serveras även lunch
  • Fritidshemmen finns i anslutning till skolan och är öppna såväl skoldagar som lov- och studiedagar.

Fritidsklubb

  • För elever i åldrarna 9-12 år
  • Eftermiddags- och lovverksamhet erbjuds
  • Fritidsklubbarna är öppna på eftermiddagarna till kl 18.00. Lov och studiedagar är öppettiderna kl 8.00-18.00.
  • Mellanmål serveras dagligen; lov- och studiedagar även lunch.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?