Specialskola

Elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kapitel 7, 6 § i skollagen har möjlighet att gå i specialskolan.

Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
  • med grav språkstörning,
  • med medfödd dövblindhet och
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?