Annelundsskolan

Annelundsskolan är en Reggio Emilia-inspirerad F - 6 skola. Skolan ligger i centrala Kävlinge, cirka 5 minuters promenad från stationen.

Annelundsskolan, röd tegelbyggnad i två plan

Skolan har cirka 175 elever. Elever är organiserade i sju klasser fördelade på en förskoleklass och åldershomogena klasser. På skolan finns en fritidshemsavdelning och en fritidsklubb.

Kontakt fritidshem

Kontakt

Fritids: 0733-73 06 52
Klubben: 0709-73 96 88

Sjukanmälan
Om ditt barn av någon anledning inte kan komma, vill vi att ni kontaktar oss på någon av våra telefoner. Tänk på att det är viktigt framförallt på lovdagar. Är ditt barn frånvarande en skoldag ska även sjukanmälan göras till skolan via InfoMentor.länk till annan webbplats

Bra att veta

  • Fritidshemmen har öppet 06.00-18.00.
  • Vi serverar frukost 07.30
  • Vi serverar mellanmål 14.00-14.30
  • När barnen går hem för dagen ska de tydligt säga till personalen

Elevhälsa

Skolsköterska
Henny Lind
henny.lind@kavlinge.se
046-73 94 06
Måndag 08.00 - 16.30

Skolläkare
Gunilla Stripple 
Tid bokas via skolsköterska

Skolpsykolog
Anders Olsson
anders.olsson2@kavlinge.se
046-73 93 75

Skolkurator
Joanna Pemsel
joanna.pemsel@kavlinge.se
046-280 41 11

Mer Information om Barn och elevhälsan

Skolbibliotek

Biblioteket är bemannat av vår skolbibliotekarie Lena följande veckodagar:

  • Torsdagar kl. 8.00-15.30
  • Fredagar (jämna veckor) kl. 8.00-11.30.

Du kan alltid låna böcker själv i vår utlåningsdator.

Elever från sjätte årskursen hjälper till i biblioteket med återlämning, bokuppsättning med mera.

Skolbibliotekarie
Lena Nilsson Berg
lena.berg2@kavlinge.se

Du hittar bland annat bok och söktips på skolbibliotekens gemensamma webbplats.

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Annelundsskolans mål

  • Annelundsskolans undervisning (både på fritids och i skolan), präglas av höga förväntningar och tydligt kommunicerade mål.
  • Annelundsskolans elever upplever att deras utbildning och undervisning präglas av studiero, ansvar och delaktighet.
  • Annelundsskolans undervisning erbjuder en tillgänglig lärmiljö som når alla elever genom stimulans, anpassningar och utmaningar.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?