Dösjebroskolan

På Dösjebroskolan har vi förskoleklass, grundskolans årskurser 1-6 och fritidsverksamhet. Skolan ligger i Dösjebro.

Lärare som undervisar tre elever

Fotograf lev dolgachov

Dösjebro - här får framtiden gro
På Dösjebroskolan ska alla elever få möjlighet att lyckas och nå sin fulla potential. Vi vill att eleverna ska känna glädje och trygghet hos oss. När eleverna lämnar Dösjebroskolan skall de vara väl förbereda inför framtiden.

Att börja i förskoleklass

Dösjebroskolan har cirka 160 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. I förskoleklassen arbetar två pedagoger, en förskollärare och en grundskollärare F-3.

Totalt på skolan arbetar 11 lärare, alla med lärarlegitimation. Utöver det består personalgruppen av fritidspedagoger och elevassistenter. Skolan har en heltidsanställd specialpedagog som ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med en skolsköterska, en skolkurator och en skolpsykolog. Elevhälsoteamet leds av rektor.

Verksamheten i förskoleklassen styrs av Läroplanen, Lgr22, och i denna finns ett särskilt avsnitt för förskoleklassen.

Skoldagen varvas med undervisning och friare aktiviteter, och i dagsläget går eleverna i förskoleklass mellan 8.10-13.50 varje dag. Därefter tar fritids vid, för de elever som är i behov av omsorg. Det är samma pedagoger som arbetar på fritidshemmet, med hjälp av några kollegor till. Fritids är öppet mellan 6.00-17.30 varje vardag.

Pojke arbetar tillsammans med lärare

Vi börjar gärna dagen med en gemensam samling utomhus i det friska vädret, där vi sjunger vår gemensamma sång. Därefter tar olika gruppaktiviteter vid, klassen delas ofta i halvklasser när vi har undervisning i språklek, matematik och omvärldskunskap i form av NO eller SO. Vi väver ofta samman aktiviteter under veckan i ett övergripande bokstavstema, utifrån forskningsbaserad undervisning.

Utomhusbild på barn och lärare

Hos oss får eleverna i förskoleklass undervisning i rörelselekar och musiklekar av behöriga pedagoger och i våra avsedda lokaler såsom idrottshall och musiksal. Även denna undervisning sker gärna i halvklass.

Barn som har musikundervisning

Skollunchen, såväl som frukost och mellanmål för fritidshemmet, serveras i vår mysiga skolrestaurang. När förskoleklassen äter, är det en annan klass som äter samtidigt. Tillsammans med klassen äter två pedagoger lunch. Eleverna har bestämda platser i restaurangen och tar upp maten själv vid ett serveringsled. Till elever med matallergi eller annat behov av specialkost serveras specialkost i enlighet med Kävlinge kommuns riktlinjer.

Pojke tar mat i matsal

Den första tiden i förskoleklass läggs på att forma en gemenskap i gruppen i form av samarbetslekar, namnlekar och även dessa aktiviteter vävs samman med övrig undervisning.

Flera av våra elever i förskoleklass kommer från Dösjebro förskola och har därför en förkännedom om lokaler, pedagoger och miljön runt skolan. Varje år tar vi dessutom in några elever som inte gått på Dösjebro förskola, och våra pedagoger är särskilt måna om att dessa ska finna en trygg plats på skolan och i gruppen.

Sedan några år tillbaka följer vi upp elevernas kunskaper i enlighet med Skolverkets riktlinjer i form av ett nationellt kartläggningsmaterial Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt fritidshem

Kontakt

Bra att veta

  • Fritidshemmen har öppet 06.00-17.30.
  • Vi serverar frukost 07.30-7.50

Elevhälsa

Skolbibliotek

Biblioteket är bemannat på onsdagar av vår skolbibliotekarie Lena. Du kan alltid låna böcker själv i vår utlåningsdator.

Skolbibliotekarie
Lena Nilsson Berg
lena.berg2@kavlinge.se

Du hittar bland annat bok och söktips på skolbibliotekens gemensamma webbplats.

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Dösjebroskolans mål

  • Vi har höga förväntningar på våra elever.
  • Vi har ett tydligt ledarskap i skolans lärandemiljöer.
  • Alla ska känna delaktighet och ansvar för sitt arbete.
  • Relationer med mycket hjärta.
  • Alla elever ges möjlighet att bli säkra IT-användare.
  • Ge eleverna möjlighet att påverka innehåll och arbetsformer.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?