Lackalänga skola

Lackalänga skola är en charmig gammal byskola med en underbar omgivning i Furulund.

Tre elever sitter och ritar

Lackalänga skola och Ljungenskolan bildar tillsammans Furulunds rektorsområde. Skolledning, elevhälsa och flera pedagoger arbetar på båda skolorna.

Att börja i förskoleklass

Välkommen till förskoleklass!

Förskoleklassen är sedan 2018 den första årskursen i den obligatoriska skolan, vilket innebär att eleverna har närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan.

Till hösten är det kanske dags för ditt barn att börja i förskoleklass och inför det behöver du som vårdnadshavare göra ett skolval. I Furulund har vi två skolor, Ljungenskolan och Lackalänga skola, som ingår i samma rektorsområde.

Förskoleklassens verksamhet

Förskoleklassen är länken mellan förskola och skola. Genom lek och skapande introduceras förskoleklasseleverna i skolans organisation gradvis. Först blir eleverna bekväma i förskoleklassens fina och välutrustade lokaler och med tiden får de upptäcka andra delar av skolan t.ex. när de har aktiviteter i idrottssalen och lånar böcker i våra fantastiska skolbibliotek.

Skoldagen i förskoleklass pågår mellan kl. 8.15-14.05 (måndag, tisdag) och 8.15-13.40 (onsdag-fredag). Före och efter skoldagen kan barnen med behov av omsorg vara inskrivna på någon av våra fritidsavdelningar. Där är öppettider mellan kl. 06.00-18.00.

Anmälan till fritidshem görs via e-tjänst.

Personal

I förskoleklass arbetar en legitimerad grundskollärare tillsammans med personal från fritids. För att tidigt kunna möta elever i behov av anpassningar och stöd har vi även en specialpedagog som arbetar mot förskoleklasserna.

Undervisning och pedagogik

Verksamheten i skolan och fritidshemmen styrs av läroplanen (Lgr 22) och i denna finns ett särskilt avsnitt som behandlar förskoleklassens verksamhet. Kreativt skapande, lustfyllda och lekfulla aktiviteter genomsyrar pedagogiken i förskoleklass, där undervisning och friare aktiviteter varvas under skoldagen. Vi väcker elevernas nyfikenhet genom spännande utmaningar i de nya lärmiljöerna, både inomhus och utomhus. Våra skolor har närheten till naturen med skogsområde, dammar, vattendrag, öppna fält, backar och de fina skolgårdar. Under skoldagen bedrivs undervisningen både inomhus och utomhus.

Med tiden blir eleverna successivt medvetna om sitt eget lärande och när det första skolåret i förskoleklass har genomgåtts har eleverna utvecklats både som grupp, och individuellt och ofta har de kommit långt i sin läs- och skrivutveckling.

Trygghet, trivsel och utveckling

Vi har en verksamhet att vara stolt över, med engagerade medarbetare som tillsammans bedriver ett systematiskt utvecklingsarbete som leder till utveckling och framgång. Personalen har hög kompetens och behörighet både i skolan och på fritidshemmen. Det goda samarbetet personalen emellan är viktiga framgångsfaktorer för våra goda studieresultat och för främjandet av god trygghet och trivsel.

Elevernas välmående är avgörande för att de ska kunna prestera bra i skolan. Vi arbetar aktivt mot kränkande behandling och har både ett elevhälsoteam och ett specialpedagogiskt team som stöttar upp i arbetet med eleverna.

Samspel och bemötande samt goda relationer mellan personal, elever och vårdnadshavare är viktiga framgångsfaktorer. Vi arbetar för att ge våra elever och vårdnadshavare en positiv syn på skolan, och för oss är det oerhört viktigt att skolan är en plats där man vill och tycker om att vara.

Skolvalet via e-tjänst

För att kunna välja Ljungenskolan eller Lackalänga skola behöver du gå in och göra ditt skolval via kommunens e-tjänst där mer information finns. Skolvalet är öppet mellan den 4 december till den 31 januari. Tänk på att båda vårdnadshavare behöver logga in och skriva under. I mars månad skickar kommunen ut placeringsbesked på vilken skola ert barn har fått sin plats.

27/11 kl. 17.30 bjuder vi in till gemensamt informationsmöte om skolvalet för båda skolorna i Furulunds rektorsområde. Mötet hålls i Ljungenskolans matsal. Varmt välkomna!

Kontakt fritidshem

Kontakt

Lackalänga fritids: 0709-73 93 19
Lackalänga fritidsklubb: 0709-739295

Sjukanmälan

Meddela alltid på infomentor om ditt barn inte ska stanna kvar på fritidshemmet på eftermiddagen.

Så här ser en dag ut på fritidshemmet:

 • 6.00 Fritids öppnar.
 • 7.30 Gemensam frukost i matsalen eller utomhusvistelse. Fritidspersonal tar emot eleverna ute på skolgården.
 • 8.15 Alla elever börjar skolan. Under skoldagen finns fritids-personalen med i skolans olika verksamheter.
 • Efter skoldagen går eleverna hem eller checkas in på sin fritidsavdelning. Eleverna erbjuds planerade aktiviteter och tid för återhämtning.
 • 14.00-15.00 Fritidsavdelningarna äter mellanmål i matsalen.
 • Efter mellanmålet är eleverna ofta ute en stund eller på någon aktivitet på avdelningen eller i idrottshallen.
 • 18.00 Fritidshemmet stänger för dagen.

Bra att veta

 • Ta alltid kontakt med fritidspersonalen när ditt barn kommer på morgonen för incheckning och när du hämtar ditt barn på kvällen så att det blir utcheckat.
 • Meddela alltid på Infomentor om ditt barn inte ska stanna kvar på fritidshemmet på eftermiddagen.
 • Vårdnadshavare informeras löpande om verksamhet genom veckoplanering eller blogg på Infomentor.
 • Som förälder ansvarar du för att hålla scheman via infomentor och kontaktuppgifter aktuella.
 • Extra kläder och regnkläder behöver alltid finnas här. Vi är ute i alla väder!

Elevhälsa

Skolsköterska
Kerstin Mibesjö
046-73 98 05
kerstin.mibesjo@kavlinge.se

Skolläkare
Gunilla Stripple
Tidsbeställning kan bara göras via skolsköterskan

Skolkurator
Johanna Johansson
046-73 90 72
johanna.johansson2@kavlinge.se

Skolpsykolog
Linn Bülow
046-280 41 75
linn.bulow@kavlinge.se

Mer Information om Barn och elevhälsan

Om vi inte svarar när du ringer så tala in ett meddelande så återkommer vi till dig.

Skolbibliotek

Biblioteket är bemannat av vår skolbibliotekarie Emma.

Du kan alltid låna böcker själv i vår utlåningsdator.

Skolbibliotekarie
Emma Willman
emma.willman@kavlinge.se

Du hittar bok och söktips på skolbibliotekens gemensamma webbplats.

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Skolan arbetar aktivt och systematiskt med att utveckla arbetssätt och arbetsformer. Eleverna trivs i mycket hög utsträckning och skolan visar mycket goda resultat varje år.

Att uppleva trygghet och trivsel är väsentligt för lärandet. Vi strävar efter ett gemensamt förhållningssätt och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor för att skapa gemenskap och sammanhållning. 

Att elever känner till målen och vet hur de ska nå dem är en framgångsfaktor.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?