Lackalänga skola

På Lackalänga skola finns cirka 180 elever i skolår F-6. Skolan är gammal, men charmig, med en underbar omgivning i Furulund.

Tre elever sitter och ritar

Lackalänga skola och Ljungenskolan bildar tillsammans Furulunds rektorsområde. Skolledning, elevhälsa och flera pedagoger arbetar på båda skolorna.

Att börja i förskoleklass

Här har vi samlat vår information om att börja i förskoleklass på Ljungenskolan och Lackalänga skola. https://sites.google.com/edu-kavlinge.se/fsk2022/startsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt fritidshem

Kontakt

Fritids F-2: 0709-73 93 19
Klubben 3-6: 0709-73 92 95

Sjukanmälan

Meddela alltid på infomentor om ditt barn inte ska stanna kvar på fritidshemmet på eftermiddagen.

Så här ser en dag ut på fritidshemmet:

 • 6.00 Vi öppnar på Klubben, du kommer in genom att ringa på dörr G4. Barnet ska alltid skriva sitt namn på morgonlistan som finns på Klubben.
 • 7.30 Gemensam frukost i matsalen. (De barn som ätit hemma stannar på sin avdelning.)
 • 7.50 Alla barn är ute tills skolan börjar. Då finns alltid någon vuxen ute.
 • 8.15 Alla barn börjar. Under skoldagen finns fritids-personalen med i skolans olika verksamheter.
 • 13.40 Eleverna börjar på fritids eller går hem.
 • 14.00 Fritids går till mellanmål.
 • Efter mellanmål är vi ofta ute en stund eller på någon aktivitet.
 • 16.30 Alla barn samlas på Klubben och nu är det G4 dörren du kommer in genom att ringa på.
 • 18.00 Fritidshemmet stänger för dagen.

Bra att veta

 • Ta alltid kontakt med fritidspersonalen när ditt barn kommer på morgonen och när ni hämtar på kvällen.
 • Hålla dig informerad om vår verksamhet genom att läsa våra veckoplanering.
 • Som förälder ansvarar du för att hålla scheman via infomentor och kontaktuppgifter aktuella.
 • Extra kläder och regnkläder behöver alltid finnas här.

Elevhälsa

Skolsköterska
Carolin Emond
046-73 98 05
carolin.emond@kavlinge.se

Skolläkare
Gunilla Stripple
Tidsbeställning kan bara göras via skolsköterskan

Skolkurator
Veronica Popal Lilja (Föräldraledig)

Johanna Johansson
046-73 90 72
johanna.johansson2@kavlinge.se

Skolpsykolog
Linn Bülow
046-280 41 75
linn.bulow@kavlinge.se

Mer Information om Barn och elevhälsan

Skolbibliotek

Biblioteket är bemannat av vår skolbibliotekarie Emma.

Du kan alltid låna böcker själv i vår utlåningsdator.

Skolbibliotekarie
Emma Willman
emma.willman@kavlinge.se

Du hittar bland annat bok och söktips på skolbibliotekens gemensamma webbplats.

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Skolan arbetar aktivt och systematiskt med att utveckla arbetssätt och arbetsformer. Eleverna trivs i mycket hög utsträckning och skolan visar mycket goda resultat varje år.

Att uppleva trygghet och trivsel är väsentligt för lärandet. Vi strävar efter ett gemensamt förhållningssätt och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor för att skapa gemenskap och sammanhållning. 

Att elever känner till målen och vet hur de ska nå dem är en framgångsfaktor. Vi arbetar därför med lärandematriser.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?