Ljungenskolan

Ljungenskolan ligger i Furulund med vacker natur och närhet till både skog och å. Skolan har cirka 445 elever i åldern 6 till 12 år. 

Lekställning utanför skolan

Skolan utgör, tillsammans med Lackalänga skola, Furulunds rektorsområde. Skolledning, elevhälsa och flera pedagoger arbetar på båda skolorna.

Att börja i förskoleklass

Här har vi samlat vår information om att börja i förskoleklass på Ljungenskolan och Lackalänga skola.https://sites.google.com/edu-kavlinge.se/fsk2022/startsidalänk till annan webbplats

Kontakt fritidshem

Kontakt

Viktigt

 • Ta alltid kontakt med fritidspersonalen när ditt barn kommer på morgonen och när ni hämtar på kvällen.
 • Meddela alltid på infomentor om ditt barn inte ska stanna kvar på fritidshemmet på eftermiddagen.
 • Extra kläder och regnkläder behöver alltid finnas här.
 • Som förälder ansvarar du för att hålla scheman via infomentor och kontaktuppgifter aktuella.
 • Hålla dig informerad om vår verksamhet genom att läsa våra veckoplanering.

Så här ser en dag ut på fritidshemmet:

 • 6.00 Vi öppnar på Sländan, ring på dörren vid glasgången (E3).
 • 7.00 Kardan öppnar.
 • 7.25 Samling på bandyplan för frukostbarnen
 • 7.30 Gemensam frukost i matsalen. De barn som ätit hemma stannar på sin avdelning. På loven äter vi frukost kl. 8.00.
 • 7.50 Alla barn går ut tills skolan börjar. Där finns alltid någon vuxen ute.
 • 8.15 Alla barn börjar. Under skoldagen finns fritids-personalen med i skolans olika verksamheter.
 • 13.40 Alla i förskoleklass och åk 1-2 slutar skolan och går till sina fritidsavdelningar
 • 14.05 Nu slutar våra 3:or
 • 14.00 Sländan äter mellanmål.
 • 14.25 Klubben äter mellanmål.
 • 14.40 Kardan äter mellanmål.
 • 16.45 Alla barn samlas på Sländan. Vid hämtning ring på dörren vid glasgången (E3).
 • 17.00 Klubben stänger, de barn som är kvar går till Sländan
 • 18.00 Fritidshemmet stänger för dagen.

Elevhälsa

Skolsköterska
Susanne Karlsson
046-73 93 77
susanne.karlsson@kavlinge.se

Skolsköterska Susanne Karlsson finns på Ljungenskolan måndag - torsdag cirka kl. 07.30-15.30 om inget annat anges. Har hon inte möjlighet att svara så prata gärna in på telefonsvararen så ringer Susanne upp er! Ni kan även nå Susanne via e-post (se nedan).

Skolläkare
Gunilla Stripple
Tidsbeställning kan bara göras via skolsköterskan

Skolkurator
Veronica Popal Lilja (föräldraledig)

Johanna Johansson
046-73 90 72
johanna.johansson2@kavlinge.se

Skolpsykolog
Linn Bülow
046-280 41 75
linn.bulow@kavlinge.se

Mer Information om Barn och elevhälsan

Skolbibliotek

Biblioteket är bemannat av vår skolbibliotekarie Emma.

Du kan alltid låna böcker själv i vår utlåningsdator.

Skolbibliotekarie
Emma Willman
emma.willman@kavlinge.se

Du hittar bland annat bok och söktips på skolbibliotekens gemensamma webbplats.

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Skolan arbetar aktivt och systematiskt med att utveckla arbetssätt och arbetsformer. Eleverna trivs i mycket hög utsträckning och skolan visar mycket goda resultat varje år.Skolans rastverksamhet är en betydande orsak till att våra elever trivs och känner sig trygga. Att uppleva trygghet och trivsel är väsentligt för lärandet. Vi strävar efter ett gemensamt förhållningssätt och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor för att skapa gemenskap och sammanhållning. Att elever känner till målen och vet hur de ska nå dem är en framgångsfaktor. Vi arbetar därför med lärandematriser.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?