Skönadalsskolan

Skönadalsskolan är en F-6 skola belägen i Hofterup, i ett naturskönt område med närhet till skog och hav. 472 barn går på skolan och de allra flesta bor i närområdet.

Gul tegelbyggnad i ett plan

Att börja i förskoleklass

Välkommen in till oss!

Vi tror att du som har hittat hit är vårdnadshavare till ett barn som snart ska börja förskoleklass. Vad mycket spännande och lärorikt ni har framför er. Vi som arbetar på Skönadalsskolan tror att både ert barn och ni har mängder av frågor.

På den här sidan presenterar vi vår förskoleklass för att hjälpa er med vissa frågor. Mer generellt om skolan hittar ni i den allmänna presentationen om skolan. Första anhalten är ju att ni ska göra ett skolval. Kanske har du som förälder kommit hit till den här sidan av den anledningen, att du vill veta mer för att kunna göra det här valet. För andra är Skönadalsskolan en självklarhet eftersom ni redan har barn på skolan eller alltid tänkt på det sättet. Vi hoppas detta kan hjälpa er, oavsett.

Tre barn gungar på en gungbräda

På Skönadalsskolan tar vi årligen emot 50-75 barn från förskolorna. Främst från Hofterup och Ålstorp men också från Dösjebrohållet och ibland några helt nyinflyttade. Beroende på hur många ansökningar vi får arrangerar vi för två eller tre klasser.

Vi har hög kompetens hos vår personal på skolan och ett gott samarbete med fritidshemmet, både under skoltid och på morgon och eftermiddagsfritids. Varje klass har en grundskollärare som har klassen från förskoleklass och följer med upp vidare till åk. 1. Dessutom har klassen en förskollärare eller fritidspedagog som är som en brygga mellan förskoleklass och skola. Alla organiserar det inte så. Vi är jättestolta över vårt upplägg där och ser att det hjälper barnen både kunskapsmässigt och socialt att en grundskollärare finns med redan från start.

Vår skola är att betrakta som mellanstor med sina 472 elever. Inom skolan finns sen tre arbetslag, Nord och Syd som är riktade mot våra yngre barn (F-3) och Mellanstadiet som har team utifrån elevernas årskurser. Ditt barn kommer alltså gå i Nord eller Syd, två mindre byggnader på olika sidor om vår stora skolbyggnad. Det är väldigt tryggt för våra barn att de, i början, har det lilla sammanhanget kring sig fastän skolan är stor. Alla känner alla!

En dag hos oss kan börja med att barnet lämnas till morgonfritids och frukost eller så lämnar ni av precis till skolstart 8.10. Sen har barnet skola till ungefär 13.45 där undervisning i ämnen som matematik, svenska, SO, idrott och bild varvas med utepedagogik och lärande genom lek. De kommer äta lunch i matsalen och ha rast. Efter 13.45 är en del barn kvar på fritids och äter mellanmål ungefär 14.00. Under fritidshemstiden har fritidspedagogerna huvudansvaret för undervisning i fritidshem. All vår undervisning är läroplansstyrd och vi fokuserar både på de första stegen i läsningen som tidig matematikutveckling och att sätta rutiner, hitta sin plats i gruppen och utvecklas. Förskollärarna brukar säga att 6-årstiden är en “ljuvlig ålder”. Det finns en fantastisk glädje för livet och att lära hos våra förskoleklasselever.

Våra barn i förskoleklass får bekanta sig med vår stora skola gradvis. Först blir de bekväma i sina lokaler där det inte bara finns plats för undervisning utan också kreativt skapande och lek. Sedan kommer de också få upptäcka vårt fantastiska skolbibliotek. Vår idrottshall. Musiksalen, bildsalen och vår utemiljö.

När det blir dags att börja årskurs ett kan de allra flesta läsa, om de inte kunde det redan innan. De har utvecklats både som grupp men också individuellt. De är fullt förberedda för att börja i årskurs 1.

Fördelen med en lite större skola är att vi har många kompetenser på plats. Vi har fyra speciallärare och specialpedagoger, en skolsköterska, en kurator, en skolpsykolog. Vi tycker att vi är resursstarka och erbjuder en fantastisk lärandemiljö för våra barn är vi jobbar med tidiga insatser och fokus på såväl kunskaper som mående och glädje för lärande. Vi har fått det viktigaste (och roligaste!) uppdraget i världen, tycker vi. Att, tillsammans med er, ta hand om nästa generation och göra det bästa vi kan för dem.

Varmt välkomna till oss på Skönadalsskolan!

Kontakt fritidshem

Kontakt

Bra att veta

 • Fritidshemmen har öppet 06.00-18.00.
 • Gemensam öppning och stängning i hus syd. Öppning 06.00-07.15 och stängning 17.00-18.00 (fredagar 16.30-18.00)
 • Verksamheten präglas av mycket utevistelse, lek och rörelse.

Elevhälsa

Skolbibliotek

Biblioteket är bemannat av vår skolbibliotekarie Emma följande veckodagar:

 • Måndag: 08.00 - 15.00
 • Tisdag: 08.00 - 15.00
 • Onsdag 08.00 - 14.30
 • Torsdag: 08.00 - 15.00
 • Fredag: 08.00 - 11.30

Du kan alltid låna böcker själv i vår utlåningsdator.

Skolbibliotekarie
Emma Sjögren
emma.sjogren@kavlinge.se

Du hittar bland annat bok och söktips på skolbibliotekens gemensamma webbplats.

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Lärande och utveckling

På vår skola står lärande och utveckling i centrum. Vi har kompetenta lärare och pedagoger inom både skola och fritidshem som arbetar för ett lärande som börjar redan i förskoleklass och har en röd tråd till årskurs 6. Måluppfyllelsen är hög på skolan.

Vi strävar efter att alla elever ska nå sin fulla potential. Vi har engagerade ämneslag som träffas kontinuerligt för att utmana våra elever där de är och ge en undervisning som är stimulerande för alla.

Vi satsar extra på:

 • Läsutveckling bland annat genom vårt pilotprojekt med Lexplore
 • Rörelse genom extra rörelsepass varje vecka
 • Digital kompetens eftersom alla elever har personliga digitala lärverktyg och detta förbereder dem för framtiden
 • Att arbeta kooperativt - en lärarstyrd samarbetsform med elevaktivt arbetssätt och inkluderande lärprocesser.

Delaktighet och förväntningar

Vi ser att våra elever blomstrar och har som allra mest lust att lära när de känner sig delaktiga men också förstår vad som förväntas av dem. Vi har därför arbetat mycket för att hitta ett gemensamt förhållningssätt gentemot varandra.

Vi har god studiero och tydliga rutiner på skolan och märker att det uppskattas. Det gör också att vi ibland kan ta ut svängarna för att göra det där extra runt en elevgrupp eller kring ett tema eller en rolig händelse.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?