Skönadalsskolan

Skönadalsskolan är en F-6 skola belägen i Hofterup, i ett naturskönt område med närhet till skog och hav. 440 barn går på skolan och de allra flesta bor i närområdet.

Gul tegelbyggnad i ett plan

Kontakt fritidshem

Kontakt

Bra att veta

 • Fritidshemmen har öppet 06.00-18.00.
 • Gemensam öppning och stängning i hus syd. Öppning 06.00-07.30 och stängning 17.00-18.00 (fredagar 16.30-18.00)
 • Klubben har öppet 14.00-17.00 skoldagar och 08.00-17.00 under lovdagar.
 • Verksamheten präglas av mycket utevistelse, lek och rörelse.

Elevhälsa

Skolbibliotek

Biblioteket är bemannat av vår skolbibliotekarie Emmi följande veckodagar:

 • Måndag: 08.00 - 14.30
 • Tisdag: 08.00 - 16.00
 • Onsdag 08.00 - 14.00
 • Torsdag: 08.00 - 15.00
 • Fredag: 08.00 - 15.00

Du kan alltid låna böcker själv i vår utlåningsdator.

Skolbibliotekarie
Emmi Åberg
emmi.aberg@kavlinge.se

Du hittar bland annat bok och söktips på skolbibliotekens gemensamma webbplats.

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Lärande och utveckling

På vår skola står lärande och utveckling i centrum. Vi har kompetenta lärare och pedagoger inom både skola och fritidshem som arbetar för ett lärande som börjar redan i förskoleklass och har en röd tråd till årskurs 6. Måluppfyllelsen är hög på skolan.

Vi strävar efter att alla elever ska nå sin fulla potential. Vi har engagerade ämneslag som träffas kontinuerligt för att utmana våra elever där de är och ge en undervisning som är stimulerande för alla.

Vi satsar extra på:

 • Läsutveckling bland annat genom vårt pilotprojekt med Lexplore
 • Rörelse genom extra rörelsepass varje vecka
 • Digital kompetens eftersom alla elever har personliga digitala lärverktyg och detta förbereder dem för framtiden
 • Att arbeta kooperativt - en lärarstyrd samarbetsform med elevaktivt arbetssätt och inkluderande lärprocesser.

Delaktighet och förväntningar

Vi ser att våra elever blomstrar och har som allra mest lust att lära när de känner sig delaktiga men också förstår vad som förväntas av dem. Vi har därför arbetat mycket för att hitta ett gemensamt förhållningssätt gentemot varandra.

Vi har god studiero och tydliga rutiner på skolan och märker att det uppskattas. Det gör också att vi ibland kan ta ut svängarna för att göra det där extra runt en elevgrupp eller kring ett tema eller en rolig händelse.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?