Söderparkskolan

Söderparkskolan i Löddeköpinge är en F–6 skola med cirka 180 elever. På skolan finns också en integrerad särskola.

Röd tegelbyggnad i två plan

Alla elever ska utifrån sina förutsättningar inspireras och utmanas.
Eleverna ska känna glädjen av att lyckas. 

Kontakt fritidshem

Kontakt

 • Munin: 0709-73 94 63
 • Oden: 0709-73 90 86

Bra att veta

 • Fritidshemmen har öppet 06.00-18.00.
 • Gemensam öppning och stängning på Munins fritidsavdelning.
 • Under lov slås verksamheten ihop och alla är på Munin.

Elevhälsa

Skolbibliotek

Lågstadiebiblioteket på Söderparkskolan är bemannat tre dagar i veckan av bibliotekarie Maria Karlsson Vives och speciallärare Jennifer Wigerfelt Ingvaldsson.

 • Lågstadiets klasser har sin egen bibliotekstid, då finns Maria eller Jennifer på plats och hjälper eleverna att låna och att hitta rätt böcker.
 • Mellanstadiets elever lånar i Tolvåkerskolans skolbibliotek.

Skolbibliotekarie

Maria Karlsson Vives
maria.vives@kavlinge.se

Maria Bolmehag
maria.bolmehag@kavlinge.se

Du hittar bland annat bok och söktips på skolbibliotekens gemensamma webbplats.

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Trygghet och säkerhet

Vi på Söderparkskolan vill att våra elever ska trivas och må bra.
Eleverna ska känna sig trygga både bland kamrater och vuxna.

Vi på Söderparkskolan främjar arbetet med

 • Fadderverksamhet
 • Kamratstödjare
 • EQ - arbete
 • Trivsel/mobbingenkäter som genomförs varje år
 • Skolans regler
 • Trygghetsråd

Likabehandlingsgruppen

Alla har rätt att känna sig trygga på sin arbetsplats, både barn och vuxna. Likabehandlingsgruppen består av både lärare och fritidspersonal. Likabehandlingsgruppen arbetar aktivt med att utreda konflikter och kränkningar samt att förebygga dessa. Vid händelser ingriper vi direkt genom samtal, information och uppföljning. Söderparkskolan är dock en god arbetsplats med få konflikter, trevliga elever och engagerad personal.

Kamratstödjarna  skapar gemenskap

Kamratstödjarna motverkar mobbing och utanförskap och främjar gemenskap genom lek och rörelse. Tillsammans med barnen skapar vi en trygg och inspirerande skola, en förutsättning för ett framgångsrikt lärande.

Kamratstödjarna håller i roliga lekar på rasterna. Kamratstödjarna ordnar också gemensamma aktiviteter såsom yogaskola, dansskola, handboll och discon.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?