Söderparkskolan

Söderparkskolan i Löddeköpinge är en F–6 skola med integrerad särskola.

Röd tegelbyggnad i två plan

Alla elever ska utifrån sina förutsättningar inspireras och utmanas.
Eleverna ska känna glädjen av att lyckas. 

Att börja i förskoleklass

Söderparkskolan

Söderparkskolan är en F-6 skola som har en klass per årskurs och runt 170 elever. Vi bygger just nu en skolbyggnad för årskurs 4-9, tillsammans med Tolvåkerskolan, men Söderparkskolan kommer även fortsättningsvis att vara en egen skolenhet. I samband med bygget sker en del arbeten på skolgården och till sommaren 2022 beräknas skolgården stå klar. Den nya skolan står klar i december 2023 men fram till dess kan eleverna i förskoleklass och lågstadiet ha sin undervisning som vanligt.

Bibliotek
Klassrum

Förskoleklass och fritidshem

Verksamheten i förskoleklassen styrs av läroplanen och i denna finns ett särskilt avsnitt för förskoleklassen. Undervisningen sker i våra fantastiska lokaler på andra våningen, där det finns goda möjligheter att skapa olika lärmiljöer för eleverna.

Skoldagen varvas med undervisning och friare aktiviteter, och i dagsläget går eleverna i förskoleklass kl. 8-13.30 varje dag. Därefter tar fritids vid, för de elever som är i behov av omsorg. Det är samma pedagoger som arbetar på fritidshemmet, med hjälp av några kollegor till. Fritids är öppet kl. 06-18 varje vardag. Även fritids har en verksamhet som följer läroplanen och vi har en tydlig plan för undervisningen även i fritidshemmet.

Mer information om verksamheternas upplägg ges vid föräldramöte under våren, för er som fått plats på Söderparkskolan. Har ni frågor inför skolvalet så går det utmärkt att kontakta skolan för att ställa frågor!

Programmering

Trygghet, trivsel och stimulans

Vi har god trivsel på skolan och vårdnadshavare i förskoleklass är mycket nöjda med hur deras barn stimuleras och får stöd om det behövs. För oss är det viktigt med en trygg och stimulerande undervisningsmiljö för alla elever, oavsett om det är i förskoleklass, på fritidshem i grundskola eller särskola. Vi arbetar aktivt mot kränkande behandling och har både en likabehandlingsgrupp och elevhälsoteam som stöttar upp i detta viktiga arbete. Många vittnar om en mycket god stämning på skolan.

För att tidigt kunna möta elever i behov av anpassningar och stöd så deltar specialpedagog förskoleklassens undervisning varje vecka.

Vi har en verksamhet att vara stolt över, med engagerade medarbetare som tillsammans bedriver ett systematiskt utvecklingsarbete som över tid gett goda resultat. Vi strävar efter att eleverna successivt ska bli alltmer medvetna om sitt eget lärande och strävar efter utbyten mellan äldre och yngre elever för att upprätthålla vi-känslan på skolan.

Hoppande elev

Kontakt fritidshem

Kontakt

 • Munin: 0709-73 94 63
 • Oden: 0709-73 90 86

Bra att veta

 • Fritidshemmen har öppet 06.00-18.00.
 • Gemensam öppning och stängning på Munins fritidsavdelning.
 • Under lov slås verksamheten ihop och alla är på Munin.

Elevhälsa

Skolsköterska
Henny Lind
046-73 94 06
henny.lind@kavlinge.se

Skolkurator
Veronica Stenbeck
046-280 40 76
veronica.stenbeck@kavlinge.se

Skolpsykolog
Jon Lindén
046-280 41 76
jon.linden@kavlinge.se

Mer Information om Barn och elevhälsan

Skolbibliotek

Lågstadiebiblioteket på Söderparkskolan är bemannat tre dagar i veckan av bibliotekarie Maria Karlsson Vives och speciallärare Jennifer Wigerfelt Ingvaldsson.

 • Lågstadiets klasser har sin egen bibliotekstid, då finns Maria eller Jennifer på plats och hjälper eleverna att låna och att hitta rätt böcker.
 • Mellanstadiets elever lånar i Tolvåkerskolans skolbibliotek.

Skolbibliotekarie

Maria Karlsson Vives
maria.vives@kavlinge.se

Maria Bolmehag
maria.bolmehag@kavlinge.se

Du hittar bland annat bok och söktips på skolbibliotekens gemensamma webbplats.

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Trygghet och säkerhet

Vi på Söderparkskolan vill att våra elever ska trivas och må bra.
Eleverna ska känna sig trygga både bland kamrater och vuxna.

Vi på Söderparkskolan främjar arbetet med

 • Fadderverksamhet
 • Kamratstödjare
 • EQ - arbete
 • Trivsel/mobbingenkäter som genomförs varje år
 • Skolans regler
 • Trygghetsråd

Likabehandlingsgruppen

Alla har rätt att känna sig trygga på sin arbetsplats, både barn och vuxna. Likabehandlingsgruppen består av både lärare och fritidspersonal. Likabehandlingsgruppen arbetar aktivt med att utreda konflikter och kränkningar samt att förebygga dessa. Vid händelser ingriper vi direkt genom samtal, information och uppföljning. Söderparkskolan är dock en god arbetsplats med få konflikter, trevliga elever och engagerad personal.

Kamratstödjarna  skapar gemenskap

Kamratstödjarna motverkar mobbing och utanförskap och främjar gemenskap genom lek och rörelse. Tillsammans med barnen skapar vi en trygg och inspirerande skola, en förutsättning för ett framgångsrikt lärande.

Kamratstödjarna håller i roliga lekar på rasterna. Kamratstödjarna ordnar också gemensamma aktiviteter såsom yogaskola, dansskola, handboll och discon.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?