Att välja gymnasieskola

För dig som är behörig att söka till ett nationellt gymnasieprogram har vi ett samverkansavtal med alla kommuner i Skåne och i västra Blekinge.

Samarbetsavtalet innebär att du inom det här geografiska området har möjlighet att fritt söka den gymnasieutbildning som du önskar. Du kan ansöka till både kommunala och fristående gymnasieskolor.

Samlad information om gymnasieutbildningar finns på Skånes gemensamma webbplats för gymnasieutbildningar, www.skanegy.se.

Ansök till gymnasieskola

Du söker till gymnasieskolan via webbansökan på www.skanegy.se. För att kunna ansöka online behöver du en inloggning. Du som går i årskurs 9 i Skåne får ett personligt lösenord av din studie- och yrkesvägledare.

Studie och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledaren på din skola ger dig vägledning och information inför ditt gymnasieval.

Behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram

För att vara behörig till gymnasieskolans yrkesprogram måste du ha slutbetyg från grundskolans år 9 och ha godkänt i ämnena: svenska/svenska som andra språk, matematik, engelska samt fem andra ämnen.

Behörig till gymnasieskolans högskoleförberedande program

För att vara behörig till gymnasieskolans högskoleförberedande program måste du ha slutbetyg från grundskolans år 9 och ha godkänt i ämnena: svenska/svenska som andra språk, matematik, engelska samt nio andra ämnen.

För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet måste biologi, fysik och kemi ingå i de nio ämnena.
För Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet måste geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i de nio ämnena.

Behörighetskraven till ett introduktionsprogram

Behörighetskraven för att antas till ett introduktionsprogram är olika beroende på vilket introduktionsprogram du söker till .

Ansökan

Sista dagen för ansökan till gymnasieskolan är den 15 februari. För mer information se www.skanegy.se.

Program i gymnasieskolan

Det finns för närvarande sex högskoleförberedande program, tolv yrkesprogram och fem introduktionsprogram.

För mer information om gymnasieskolan se Skånes gemensamma webbplats för gymnasieutbildningar, www.skanegy.se.

Introduktionsprogram i Kävlinge kommun

Kävlinge kommun bedriver gymnasieskola med introduktionsprogram på Kävlinge Lärcentrum.

Mer information hittar du på sidan om introduktionsprogram.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?