Introduktionsprogrammen

För dig som inte är behörig till ett nationellt gymnasieprogram erbjuder kommunen introduktionsprogram på Kävlinge Lärcentrum.

Kävlinge kommun erbjuder följande introduktionsprogram:

Individuellt alternativ – IMA

Individuellt alternativ är för dig som saknar en stor del av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program. Du vill ha en utbildning för att kunna få ett arbete eller för att kunna läsa vidare i gymnasieskolan.

Utbildningen innehåller grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du söka arbete eller läsa vidare i gymnasieskolan.

Har du frågor om Individuellt alternativ, kontakta studie- och yrkesvägledarna för information och hjälp med ansökan.

Språkintroduktion - IMS

Språkintroduktion är för dig som är nyanländ och saknar behörighet för att söka dig vidare till till exempel nationella gymnasieprogram, vuxenutbildning eller arbete. 

Utbildningen innehåller undervisning i svenska och andra ämnen från grundskolan.  Den kan också innehålla andra insatser, till exempel praktik, som du behöver för din kunskapsutveckling.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?