Om du slutar eller inte går gymnasiet

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) finns till för ungdomar mellan 16-20 år som inte har påbörjat eller fullföljt ett gymnasieprogram.

Vi kan hjälpa och stötta dig med:

 • studie- och yrkesvägledning
 • praktik
 • jobbsök
 • studier
 • individuellt stöd

Vi finns på Lärcentrum på Unionsgatan 8 i Kävlinge.

Vem omfattas av aktivitetsansvaret?

Det kommunala aktivitetsansvaret omfattar dig under 20 år som är:

 • Folkbokförd i Kävlinge kommun
 • Har fullgjort sin skolplikt
 • Ej påbörjat eller fullföljt nationellt gymnasieprogram.

För fullföljd utbildning måste examensbevis finnas (studiebevis är inte tillräckligt).

Kommunens ansvar

Aktivitetsansvaret innebär att vi ska:

 • hålla oss informerade om vilka som omfattas av ansvaret
 • vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning
 • dokumentera och föra register över unga som omfattas
 • rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB

Vad gör du om dagarna?

VI är intresserade av vad du gör om dagarna.
Vad har du för sysselsättning? Om du inte arbetar eller studerar har du då möjlighet att träffa oss på KAA.

Fyll gärna i vår enkät och berätta vad du gör.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?