Bild

Bildämnena är uppdelade i Fantasi och färg samt serieteckning. Du kan börja på Fantasi & färg från 7 år och Serieteckning från 10 år. Serieteckningsundervisningen sker i Löddeköpinge medan Fantasi & färg ges både i Löddeköpinge och Kävlinge.

Fantasi och färg

  • från 7 år
  • Fantasi och färg finns både i Löddeköpinge och Kävlinge

Vi upptäcker och utforskar bild och formvärlden med olika tekniker och uttryck.

Med fantasi och nyfikenhet skapar vi i olika material så som akrylfärg och akvarell, teckning, lera och skulptur.

Du får lära dig att bygga en bild med färglära, komposition och perspektiv samtidigt som vi ser och lär hur bilden har förmåga att förmedla och uttrycka känslor.

Vi vill med kursen på ett lustfyllt sätt stimulera och stärka barnens kreativa skapande och deras förmåga att kommunicera med bild och skulptur.

Lärare för fantasi och färg

Sissel Gustafsson 

Kontakta gärna våra lärare om du har några frågor.

Serieteckning

  • från 10 år
  • Undervisning på Kulturskolan i Kävlinge

På serieteckning skriver och ritar vi serier, vi går igenom olika metoder, genrer och berättande för att skapa serier på olika sätt.

Lärare: Peter Timár Lönneborg

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?