Trolleri

Vi lär oss korttrick, reptrick, att trolla bort saker med mera. Vi tränar koncentrationsförmågan och fingerfärdigheten.

Mot slutet av terminen brukar vi ha en uppvisning.

  • Undervisningen äger rum på lördagar i Kävlinge.
  • Från det år du fyller 8 år.
  • Lärare Algot Klang
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?