Artikeln publicerades 17 maj 2021

Trygghet för elever och ungdomar i kommunen

Den 6 maj bjöd Korsbackaskolan in vårdnadshavare till ett livesänt informationsmöte. Medverkade gjorde socialtjänst, Polisen, nattvandrarna, säkerhetsenheten, fritidsgårdarna, Nobina samt Skånetrafiken.

Under kvällen fanns det även möjlighet att ställa ett antal frågor som besvaras nedan.

Frågor avseende trygghet och kontakt med aktörer i Kävlinge

Kan våra ungdomar känna sig trygga i Kävlinge?

Kävlinge är en generellt trygg kommun och det bedrivs ett aktivt arbete mellan skolan, Polisen, fritidsgårdsverksamheten och Nattvandrarna för att alla ska känna sig trygga att röra sig ute fritt.

Vuxennärvaro och social kontroll är viktigt där både fritidsgårdspersonal och Nattvandrarna gör ett ovärderligt arbete. Kommunen har även ett vaktbolag som ronderar kvälls- och nattetid som kan informera andra aktörer vid behov.

Finns poliser ute i byn på kvällstid? Finns det nattvandrare ute vissa dagar?

Polisen arbetar just nu fokuserat med hög närvaro i Kävlinge tätort och Furulund, läs mer nedan.

Nattvandrarna finns ofta ute fredag eller lördagkväll, skolavslutningar, Valborg olika lov och andra högtider,
Läs mer om Nattvandrarna här

Drivs frågan i kommunen att öppna Furulunds fritidsgård igen?

I nuläget finns det tyvärr inga planer på att öppna upp Stationshuset som fritidsgård igen. Nu används Stationshuset som kulturlokal med hjälp av MIK (Musikföreningen i Kävlinge).

Vart vänder man sig för att ta kontakt med socialtjänsten?

Läs mer här:

Föräldrakurser

Stöd till barn och unga

Stöd till familjen

Vid misstanke eller oro för barn som far illa

Kommer det komma upp kameror?

Kävlinge kommun arbetar med kameraövervakning på ett antal platser i kommunen. Bland annat kopplat till tågstationerna och på vissa andra kommunala objekt. Det finns strikta regler för hur man får hantera och sätta upp kameraövervakning och det styrs bland annat av platsen som eventuellt ska övervakas. Kamerabevakningslagens syfte är att se till så att kamerabevakning bara används när övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset.

Frågor avseende stenkastning på buss

Är det bara den senaste händelsen som polisanmälts?

Nej, samtliga händelser har polisanmälts. Det rör sig om 8 polisanmälningar mellan oktober 2020 och maj 2021.

Hur många poliser finns tillgängliga för kommunens arbete kring detta? Vilket arbete pågår inom Polisen?

Polismyndigheten har under de senaste månaderna haft en hög närvaro i Kävlinge samt i Furulund. Vad gäller platsen för stenkastningen specifikt har närvaro prioriterats just kring den platsen i samband med händelserna. Även Kävlinge kommun har haft en ökad närvaro på platsen. Då händelserna inträffat under mörker och de stenkastande personerna snabbt lämnat platsen har inga gripande skett. Just nu arbetar Polisen i ett projekt kring just Kävlinge där både områdespoliser samt den ordinarie yttre personalen med högre närvaro är involverad i att identifiera samt lagföra ungdomar som begår brott i kommunen.

Hur många ungdomar rör det sig om? Vad har polisen gjort för att motarbeta dessa händelser?

Polisen tittar på ett 20–tal ungdomar i åldern 13-18 år. Dessa uppfattas befinna sig i riskzonen för en kriminell utveckling. Som nämnts i tidigare svar arbetar Polisens områdespoliser, vilka har en god kännedom om ungdomarna, i samverkan med den ordinarie yttre personal med dessa ärenden. Polisen har även involverat en specialiserad grupp kring narkotika i detta arbete.

Arbetet sker i stor samverkan med andra aktörer såsom säkerhetsenheten i Kävlinge kommun, socialtjänsten, skolan, elevhälsan, fritidsverksamhet samt nattvandrare. Det görs ett stort omtag för att komma tillrätta med rådande situation och alla parter visar stor samarbetsvilja. Sist med inte minst är just föräldrarna oändligt viktigt i detta arbete.

Har man några misstänkta? Är det kända individer?

Kring stenkastning finns i nuläget inga misstänkta personer. Dock utgår vi från att det finns en koppling till den tendens av ökad skadegörelse och utåtagerande beteende vi sett bland en del ungdomar i Kävlinge tätort och Furulund.