Artikeln publicerades 4 oktober 2021

Vaccination av barn över 12 år i Kävlinges skolor

Kävlinge kommun samarbetar med Region Skåne för att kommunens barn och ungdomar i åldern 12 till 15 år ska kunna vaccinera sig på sin skola.

Observera att informationen som publiceras på denna sida är hämtad från Region Skåne. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccineringen av barn och ungdomar utförs av vårdcentralerna på kommunens skolor med start i vecka 41. Rekommendationen är att det ska gå sex veckor mellan dos 1 och dos 2. Av praktiska skäl kan dosintervall på 4 – 7 veckor förekomma. Det ska vara minst 1 vecka (7 dagar) mellan vaccin mot covid-19 och annan vaccinering.

Vaccinet som ges är Pfizers Comirnaty.

Mer information

Vårdguiden 1177 och Folkhälsomyndigheten har utförlig information om vaccineringen av barn och ungdomar. Har du specifika frågor ber vi dig vända dig till den vårdcentral där barnet är listad.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vaccination mot covid-19 för barn och ungdomar - Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidplan för vaccinering

 • Vaccinationstillfälle 1:
  Genomförs under veckorna 41, 42 och 43.
  Omfattar
  - Dos 1 till barn/ungdomar födda 2009-10-10 eller tidigare.

 • Vaccinationstillfälle 2:
  Genomförs under veckorna 47, 48 och 49.
  Omfattar:
  - Dos 2 till de barn/ungdomar som fick dos 1 vid första vaccinationstillfället.
  - Dos 1 till barn/ungdomar födda 2009-11-21 eller tidigare (avser de barn/ungdomar som fyllt 12 år under tidsperioden mellan vaccinationstillfälle ett och två samt de barn/ungdomar födda 2009-10-10 eller tidigare som av någon anledning inte fick dos 1 vid första vaccinationstillfället)

 • Vaccinationstillfälle 3:
  Genomförs under veckorna 2 och 3 2022
  Omfattar:
  - Dos 2 till de barn/ungdomar som fick dos 1 vid andra vaccinationstillfället.
  - Dos 1 kan erbjudas till de barn/ungdomar som fyllt 12 år mellan vaccinationstillfälle två och tre samt de barn/ungdomar som av någon anledning inte fick dos 1 vid första eller andra vaccinationstillfället. De barn/ungdomar som får dos 1 vid tredje vaccinationstillfället uppmanas då att boka dos 2 på sin listade vårdcentral.

Vårdnadshavare erbjuds inte vaccinering på skolorna.

Från och med den 1 januari 2022 är det möjligt för åldersgrupp 12-15 år att via 1177.se boka vaccinationstid på vårdcentral.

Samtycke till vaccination och hälsodeklaration

Blanketterna för samtycke till vaccination har delats ut i skolorna tillsammans med en hälsodeklaration. Samtycket ska vara undertecknat av båda vårdnadshavarna. Det kan finnas några variationer på detta:

 • Båda vårdnadshavarna har undertecknat blanketten för samtycke.
 • Vårdnadshavarna har undertecknat två separata blanketter. Båda blanketter måste då vara med vid vaccinationstillfället.
 • En vårdnadshavare har skrivit under och den andra har via skolan lämnat muntligt samtycke som medarbetare på skolan har noterat på blanketten.
 • Endast en vårdnadshavare har skrivit under. Region Skåne gör då en mognadsbedömning och vaccinerar. Kan Region Skånes personal inte göra en mognadsbedömning hänvisas vårdnadshavare och barn till sin vårdcentral alternativt nästa vaccinationstillfälle på skolan.