Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Litteraturtips

Tips på läsning om föräldraskap

Växa - inte lyda
av Lars H Gustafsson

Författaren beskriver här hur man som förälder får barnet att växa som människa och bli en ansvarskännande individ. Genom konkreta exempel visar han vad som händer med barn, föräldrar och anknytningen mellan barn och föräldrar beroende på vilken sorts förälder man väljer att vara.

Växa med ansvar av Barbara Coloroso

Barbara Coloroso anser att man i barnuppfostran till varje pris måste värna både barnets och förälderns integritet och värdighet. Här får föräldrar råd om hur man stärker och påverkar sina barn istället för att kontrollera dem.

Föräldracoachning
av Jesper Juul
En bok om föräldracoachning där Jesper Juul med varsam hand hjälper familjer att hitta ett förhållningssätt till det vardagskaos som många av dem befinner sig i.

Ditt kompetenta barn
av Jesper Juul

Här presenterar Jesper Juul ett helt nytt sätt för barn och vuxna att umgås på, som varken bygger på gamla tiders auktoritära maktutövning eller demokratisk tyranni utan på jämlikhet och lyhördhet. "Lyssna på era barn", uppmanar Jesper Juul. "Lita på att deras reaktioner är kompetenta!"

Här är jag! Vem är du?
av Jesper Juul (finns bland annat översatt till engelska, arabiska och somali)

Hur kan man som förälder på bästa sätt tackla vardagens små konflikter? Med hjälp av stränga förhållningsregler och tydliga gränser, eller genom att tvärtom låta barnet själv bestämma och ta ansvar för sina handlingar? Varken eller, menar den välkände danske familjeterapeuten Jesper Juul, som har gjort sig känd för att vända upp och ned på vedertagna föreställningar om samspelet mellan föräldrar och barn. I boken betonar han istället vikten av ömsesidig lyhördhet och respekt för såväl barnets som den vuxnes personliga gränser Lyckas vi med det undviker vi att kränka barnen och hjälpa dem att växa upp till trygga och socialt kompetenta individer. Med lika delar erfarenhet och värme och med många tankeväckande exempel guidar Juul läsaren genom gränssättningens dilemma.

Family-Lab Sverige, www.family-lab.se Family-Lab är den svenska delen av författaren och terapeuten Jesper Juuls internationella utbildnings och rådgivningsorganisation. Här kan man prenumerera på nyhetsbrev som rör föräldraskapet.

Våga ta plats i ditt barns liv: så stärker du relationen till ditt barn och undviker att barnets jämnåriga övertar din roll
av Gordon Neufeld

Psykologen Gordon Neufeld har döpt fenomenet till ”jämnårigorientering”, vilket syftar på barns och ungdomars benägenhet att vända sig till jämnåriga för att få vägledning om rätt eller fel, värderingar, identitet och beteende. Men jämnårigorientering undergräver sammanhållningen i familjen, saboterar en sund utveckling, förgiftar atmosfären i skolan och gynnar framväxten av en aggressivt fientlig och sexualiserad ungdomskultur. Innehållet i boken gör föräldrarna rustade att fylla sin självklara roll som barns främsta källa till samhörighet, trygghet och värme.

Vad alla föräldrar borde få veta – barnets första tolv år
av Kajsa Lönn Rhodin och Maria Lalouni

Vad alla föräldrar borde få veta ger hjälp att sålla i det enorma informationsflödet genom att utgå från forskning och på ett lättbegripligt sätt presentera sådant som visat sig fungera bra för många. En sak forskare världen över enats om är att en god relation mellan föräldrar och barn är bland det viktigaste för barns utveckling. I boken presenteras kunskap och konkreta råd som inte alltid når ut till föräldrar eller kan googlas fram. Den handlar helt enkelt om vad alla föräldrar borde få veta.

Med känsla för barns självkänsla
av Petra Krantz Lindgren

Den här boken handlar om självkänsla. Om hur den naturligt finns i våra barn, och hur vi kan handla för att uppmuntra den. Självkänsla är den plattform utifrån vilken många andra egenskaper utvecklas. Barn med sund självkänsla accepterar och gillar sig själva, de lyssnar på sina egna och andras känslor och behov, de höjer sin röst mot orättvisor, vågar gå sina egna vägar i livet, tar ansvar för sitt misstag, tar kritik på ett konstruktivt sätt. Och de vet att de duger för den de är och inte för sina prestationer.

En annan du
Blogg av Petra Krantz Lindgren


Uppdaterad 2020-07-30

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga