Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Förskola i framkant

Vi satsar på hög kvalitet och strävar efter att erbjuda barn och vårdnadshavare förskolor som ligger i framkant. Vi är inne i en spännande tid där vi metodiskt och systematiskt arbetar med att förbättra förskolan.

Ta del av förskolans kvalitetsrapportPDF.

 

Mål och fokusområden 2018-2019

  • Fortsätta att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att utveckla undervisningens kvalitet. Målet är att det systematiska kvalitetsarbetet på förskolorna skall vara likvärdigt. Fokus i arbetet skall vara på resultat och analys och mynna ut i kvalitetsrapporter som grundar sig på de nationella målen. Det systematiska kvalitetsarbetet ska vila på en vetenskaplig grund. Processen ska digitaliseras.
  • Fortsätta att utveckla den pedagogiska miljön/lärandemiljön på förskolorna. Målet är att förskollärare skall ordna och arrangera en miljö som är lärande utifrån de nationella målen. Den pedagogiska miljön skall vara likvärdig för alla barn. Alla barn skall ha rik tillgång till miljö och material som ger dem möjlighet att utvecklas, lära och leka.
  • Utveckla digitalisering i undervisningen som ett verktyg för lärandet i förskolan. Målet är att digitala verktyg ska vara en naturlig del i undervisningen.
  • Utveckla undervisningen av litteracitet i förskolan.
  • Förbättra de organisatoriska förutsättningarna genom att stabilisera grundbemanningen, ersätta vikarier med fast anställd personal och arbeta mot heltid som norm.
  • Fortsätta arbetet med att öka andelen förskollärare i syfte att höja undervisningens kvalité. Tydliggöra ansvars och rollfördelning i förskolan.
  • Arbeta aktivt för barngrupper enligt Skolverkets riktlinjer.
Uppdaterad 2018-10-15

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga