Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Arvidsborgs förskola

Vår vision:             

Arvidsborg - en nyfiken förskola

Vi når vår vision genom att vara lyhörda, erbjuda tillåtande miljöer och genom att ta tillvara på barns utforskande.

På Arvidsborgs förskola arbetar entusiastiska och ambitiösa förskollärare och barnskötare som drivs av och är nyfikna på utveckling och som av den anledningen har höga förväntningar på varandra.

Skollagen (2010:800) och Läroplan för förskolan, Lpfö 18, anger mål och riktlinjer för vår utbildning. Läroplanens olika område integreras och barnens behov, intresse och erfarenhet tas tillvara, stimuleras och utvecklas. 

Vi har en ambition att bli en förskola med ännu högre kvalitet och arbetar därför på ett metodiskt och systematiskt sätt med vårt kvalitets- och utvecklingsarbete. Vi har en god struktur för vårt arbete och flertalet verktyg som underlättar för oss.

Under läsåret 2020/2021 kommer vi att ha fokus på att utveckla våra utemiljöer och vår undervisning utomhus. Vi kommer även att fortsätta arbeta med SPSMs (Specialpedagogiska skolmyndigheten) materia kring tillgänglighet.

Vi arbetar numera med projekt istället för tema. Detta har visat sig vara framgångsrikt på flera plan, såväl för barn som vårdnadshavare som pedagoger. Bland annat lyckas vi ta tillvara på barnens nyfikenhet på ett bättre sätt tillika lyckas vi öka deras möjligheter till delaktighet och inflytande. För att kunna möta varje barn delar vill in barngruppen i mindre grupper så ofta och så länge det är möjligt.

Till vår hjälp finns förstelärare i förskola som inspirerar, utmanar och stöttar oss. Vi har också hjälp av vår IKT-utvecklare som hjälper och inspirerar oss kring frågor som rör digitala verktyg och arbetssätt och metoder kring detta. De två värdegrundsledarna bjuder in till aktiviteter som utvecklar vår värdegrund och håller den levande. 

Vi har deltagit i Skolverkets Matematiklyft för förskolan samt i Skolverkets Läslyft för förskolan. 

Vi värderar kollegialt lärande högt och genomför av denna anledning detta kontinuerligt och systematiskt med hjälp av bland annat förstelärare och samtalsledare.

Vi har kommit en god bit på vägen mot att bli en kemikaliesmart förskola.


Uppdaterad 2020-09-18

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga