Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Arvidsborgs förskola

Vår vision:                                                                                                                  Arvidsborg - en nyfiken förskola

Vi når vår vision genom att:

  • vara lyhörda pedagoger
  • erbjuda tillåtande miljöer
  • ta tillvara på barns utforskande

På Arvidsborgs förskola arbetar entusiastiska och ambitiösa förskollärare och barnskötare som drivs av och är nyfikna på utveckling och som av den anledningen har höga förväntningar på varandra.

Skollagen (2010:800) och Läroplan för förskolan, Lpfö 18, anger mål och riktlinjer för vår utbildning. Läroplanens olika område integreras och barnens behov, intresse och erfarenhet tas tillvara, stimuleras och utvecklas. 

Vi har en ambition att bli en förskola med ännu högre kvalitet och arbetar därför på ett metodiskt och systematiskt sätt med vårt kvalitets- och utvecklingsarbete. Vi har en god struktur för vårt arbete och flertalet verktyg som underlättar för oss.

Under läsåret 2018/2019 kommer vi att ha fokus på att utveckla våra pedagogiska lärmiljöer samt att bli en digital förskola. Vi kommer även att fortsätta vårt arbete mot att bli kemikaliesmart förskola.                                                                                                            

Vi arbetar numera med projekt istället för tema. Detta har visat sig vara framgångsrikt på flera plan, såväl för barn som vårdnadshavare som pedagoger. Bland annat lyckas vi ta tillvara på barnens nyfikenhet på ett bättre sätt tillika lyckas vi öka deras möjligheter till delaktighet och inflytande. För att kunna möta varje barn delar vill in barngruppen i mindre grupper så ofta och så länge det är möjligt.

Till vår hjälp finns förstelärare i förskola som inspirerar, utmanar och stöttar oss. Vi har också hjälp av vår IKT-utvecklare som hjälper och inspirerar oss kring frågor som rör digitala verktyg och arbetssätt och metoder kring detta samt våra sagopedagoger uppmuntrar och stöttar oss i arbetet med barns språk och kommunikation. De två värdegrundsledarna bjuder in till aktiviteter som utvecklar vår värdegrund och håller den levande. 

Vi har deltagit i Skolverkets Matematiklyft för förskolan samt i Skolverkets Läslyft för förskolan. Under läsåret 2019/2020 kommer vi att arbeta med SPSMs (Specialpedagogiska skolmyndigheten) material kring tillgänglighet. Vi värderar kollegialt lärande högt och genomför av denna anledning detta kontinuerligt och systematiskt med hjälp av bland annat förstelärare och samtalsledare.

Förskolechefen har ordet

Uppdaterad 2019-08-15

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER