Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Introduktion

På vår förskola har vi föräldraaktiv introduktion vilket innebär att du som vårdnadshavare har en aktiv roll under denna. Det är du som introducerar barnet i förskolans utbildning och rutiner samt i omsorgsbiten. Du och ditt barn upptäcker och utforskar miljöerna tillsammans. Vi skapar under tiden en relation med ditt barn och dig som vårdnadshavare.

Vi avsätter två veckor för introduktionen, samtliga dagar 09.00-14.00. Tre dagar ska du vara på förskolan tillsammans med ditt barn. Vi bjuder på lunch. Målet är att du ska lämna ditt barn den fjärde dagen, men allt anpassas efter barnets behov. Du som vårdnadshavare ska vara tillgänglig och kunna komma till förskolan med kort varsel.

Ta gärna med de ifyllda blanketterna till introduktionens första dag.

InfoMentor och schemaregistrering
InfoMentor är en lärplattform i vilken vi kommunicerar med vårdnadshavare både kring utbildningen men även kring det enskilda barnets utveckling och lärande. Lärplattformen är även vårt verktyg för schemahantering och närvarorapportering. Det är mycket viktigt att lämnings- och hämtningstider i InfoMentor överensstämmer med barnets faktiska tider på förskolan. Barnets vistelsetid omfattar din arbets- eller studietid samt restid. När du är ledig, ska barnet vara ledig.

Praktisk information
Det är nödvändigt att det finns blöjor, flera klädombyten, regnställ och gummistövlar på barnets plats och det är ditt ansvar som vårdnadshavare att se till att det alltid finns. Även eventuella nappar och snuttefiltar bör finnas där, dessa ska du byta och rengöra regelbundet.

Det är bra om du märker kläderna med barnets namn.

På Ficklampan, Prisman och Spegeln sover barnen utomhus. Varje barn har en tygpåse i facket, i den vill vi att det finns kläder som barnet kan ha på sig när det sover. Till exempel varm och mjuk tröja, byxa, strumpor, mössa och vantar.

Måltider
Måltidsservice i Kävlinge kommun ansvarar för våra måltider. Vår förskola har mottagningskök och merparten av maten levereras från Korsbackaskolan som är tillagningskök.

Matsedel finns i hallen eller via webb-appen på adressen: mpi.mashie.se/app.

Om ditt barn behöver specialkost krävs ett intyg vilket du lämnar till arbetslaget som vidarebefordrar detta till Måltidsservice.

Vid sjukdom
Vi tillämpar de rekommendationer som Smittskydd Skåne ger och som finns beskrivna i foldern ”När ditt barn blir sjukt”. Denna kan ni ladda ner på www.skane.se/smittskyddlänk till annan webbplats eller be att få den av personalen i arbetslaget. För att förebygga smittspridning ber vi er följa de riktlinjer som finns i denna folder. All medicinering (förutom livsuppehållande mediciner) ska ges i hemmet.

Om ditt barn har någon allergi eller kronisk sjukdom är det viktigt att du informerar arbetslaget om detta och ser till att vår information ständigt är aktuell.

Förskolans styrdokument
Vår utbildning regleras av Skollag och Läroplan för förskolan, Lpfö 18. Skollagen baseras på internationella dokument såsom FN:s Barnkonvention. Lpfö 18, utgår från Skollagen och formulerar förskolans värdegrund och uppdrag samt anger mål och riktlinjer.

Vår förskola arbetar med projekt som utgår från barnens intresse här och nu. Personalens roll är att medforska och undervisa, på så sätt får vi möjlighet att ta tillvara på barnens nyfikenhet och öka deras möjlighet till delaktighet och inflytande. Arbetssättet har visat sig vara framgångsrikt på flera plan, såväl för barn som vårdnadshavare och som personal.

Samverkan förskola-hem
Din uppfattning om vår utbildning är viktig för oss. Därför vill vi gärna att du ställer dina frågor och funderingar samt berättar för oss om dina eventuella erfarenheter och oro. Vi finns tillgängliga varje dag vid hämtning och lämning samt via telefon och mail.

En tid efter introduktionen kommer en enkät till dig där vi önskar att du utvärderar denna.

Vi bjuder in till ett utvecklingssamtal i grupp på hösten där vi grundligt går igenom utbildningens mål samt hur vi arbetar med dem så att barnen stimuleras och utvecklas efter sina individuella förutsättningar och behov. Vi har individuella utvecklingssamtal under vintern/våren. Då följer vi upp hur ditt barn har utvecklats utifrån höstens utvecklingssamtal i grupp. Vi utvärderar också de individuella målen samt formulerar nya tillsammans.

En gång per år ges du möjlighet att besvara en enkät där du utvärderar bl.a. vår utbildning, ditt barns trivsel m.m. Det är av stor vikt för oss att du svarar eftersom den är ett av våra underlag för fortsatt utveckling.


Uppdaterad 2020-10-14

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga