Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Trygghet, säkerhet

På Bullerbyns förskola strävar vi efter att vara en förskola där alla känner sig trygga, så väl barn som vuxna. En förskola där vi medvetet främjar arbetet mot diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Vår kartläggning och planering av insatser beskrivs, följs upp och analyseras i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Dagligen arbetar vi med vårt värdegrundsarbete tillsammans med barnen utifrån deras förutsättningar.

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg. Våra barn i förskolan ska utveckla sin trygghet och självkänsla. Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar.

BULLERBYNS VÄRDEGRUND

Vi bemöter alla med intresse och engagemang!

Vi visar förståelse och respekt för varandra och vi tar tillvara på våra likheter och olikheter –  alla har lika värde!

Vi har en öppen kommunikation och är lyhörda inför barn, vårdnadshavare och varandra!

Vi är medvetna om att vi som vuxna är viktiga förebilder och tar ansvar för vårt förhållningssätt!


Uppdaterad 2020-10-01

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga