Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Modersmål, hemspråk

​Modersmål i skola

Alla elever i grundskolan har rätt till modersmålsundervisning om minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och att språket används dagligen i hemmet.

Modersmålsundervisningen ska ge en god grund för elevens tvåspråkighet och på så sätt stärka elevens självkänsla samt ge eleven mer kunskaper om sin kulturella bakgrund.

Du som är förälder/vårdnadshavare ska ansöka om modersmålsundervisning för ditt barn. Anmälningsblankett finns under blanketterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och kan även hämtas på skolan där ditt barn går. För att få undervisning krävs att minst 5 elever har behov av samma modersmål och att lärare finns att tillgå.

Minoritetsspråken samiska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib, yiddisch och finska har en särställning. Modersmålsundervisning på något av dessa språk ges även om det är färre än 5 elever och om det finns lärare att tillgå.

Modersmål i förskolan

Förskolan och förskoleklassen ska medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla båda det svenska språket och sitt modersmål.

I läroplanen för förskolan framgår att verksamheten ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Vidare ska medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

Det språkliga lärandet blir bäst när språket används i meningsfulla sammanhang i vardagen, till exempel i lek, musik, sagor och skapande verksamhet. Förskollärare och arbetslag ska därför erbjuda undervisning som anpassar aktiviteter, arbetssätt, miljö och material efter barnens behov, för att medverka till barns utveckling av sitt modersmål.

Om du har frågor angående modersmålsstöd i förskolan, ta kontakt med förskollärare eller förskolechef på ditt barns förskola för mer information.

Uppdaterad 2019-08-21

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER