Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Emyhills förskola

Emyhills förskola
Ett barn visar en bok om blommor

Vår vision:    
Emyhills förskola - en utvecklande förskola med barnet i fokus              

Vi når vår vision genom att vara härvarande, erbjuda inspirerande miljöer och genom att ge det kompetenta barnet förutsättningar att utveckla sina förmågor.

På Emyhills förskola arbetar entusiastiska och engagerade förskollärare och barnskötare. Vi är öppna för förändring och är nyfikna på vad utveckling kan resultera i. Vi har höga förväntningar på varandra eftersom vi har ett långsiktigt mål att bli en förskola i framkant.

Vi bedriver ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete med syfte att förädla och förbättra utbildningen som barnen möter. Vi har en god struktur för detta samt redskap som stödjer och underlättar detta arbete.

Till vår hjälp finns bland annat vår IKT-utvecklare som inspirerar, utmanar och stöttar kring frågor som rör våra digitala verktyg samt arbetssätt/metoder kring detta. Värdegrundsledarna bjuder in till aktiviteter som främjar förskolans värdegrund och håller den levande.

Under läsåret 2020/2021 prioriterar vi att utveckla våra lärmiljöer och undervisning utomhus. Vi kommer även att fortsätta vårt arbete med SPSMs (Specialpedagogiska skol myndigheten) material kring tillgänglighet.

Vi har deltagit i Skolverkets Matematiklyftet för förskolan samt Skolverkets Läslyft för förskolan.

Vi värderar kollegialt lärande högt och genomför av denna anledning detta kontinuerligt och systematiskt med hjälp av bland annat samtalsledare.

Vi arbetar numera med projekt istället för tema, vilket har visat sig vara framgångsrikt då vi på ett ännu bättre sätt kan ta till vara på barnens nyfikenhet tillika öka deras möjligheter till delaktighet och inflytande.

För att kunna möta varje barn delar vill in barngruppen i mindre grupper så ofta och så länge det är möjligt.

Vi har kommit en god bit på vägen mot att bli en kemikaliesmart förskola.


Uppdaterad 2020-09-18

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga