Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Läroplanen

Vårt arbete utifrån läroplanen

För att vi på bästa sätt ska kunna arbeta mot målen i läroplanen delar vi barnen i mindre grupper så mycket som möjligt varje dag. Det möjliggör att pedagogerna kan se, möta och ha en dialog med varje barn utifrån barnets enskilda behov och intresse!

Språk och kommunikation:
Utifrån målen i läroplanen lägger vi varje dag stor vikt vid språk och kommunikation. Vi arbetar medvetet med att kommunicera på många olika sätt utifrån varje barns behov. Sagor, drama, teater, sång, musik, rytmik, rörelse, takk (tecken som alternativ kommunikation), bilder, spel, rim och ramsor är några verktyg som vi använder oss av i verksamheten för att utveckla varje barns språk och kommunikation. Genom närvarande och engagerade pedagoger som sätter ord på upplevelser, tankar och erfarenheter utvecklar barnen sin förståelse för omvärlden.

Vår pedagogiska miljö innehåller medvetet material som stimulerar den språkliga utvecklingen.

Matematik:
Utifrån målen i läroplanen arbetar vi medvetet varje dag med matematik. Vi sätter ord på, gör barnen uppmärksamma på och utmanar barnen inom matematikens olika områden. Vi arbetar med problemlösning både enskilt och i grupp. Inom matematiken är programmeringen ett område som vi arbetar med mer och mer, både analogt och digitalt.

Naturvetenskap och teknik:
Vi arbetar medvetet med att tillvarata barnens intresse för de tekniska och naturvetenskapliga ämnen. Genom vardagliga upplevelser och upptäckter ges barnen möjlighet att fördjupa sitt kunnande inom naturvetenskap och teknik. Detta gör vi på ett lustfyllt och lärorikt sätt bland annat genom att experimentera och sätta ord på det som händer i vardagen. Vår pedagogiska miljö innehåller medvetet material som stimulerar och utmanar barnens möjlighet till bygg- och konstruktion, experimenterande inom bla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Normer och värden
Utifrån vår grundverksamhet, som vi startar varje läsår med, har vi en byggt upp en bra grund om människors lika värde, hur man är en bra kompis, värdet av att samarbeta med mera. Olika är bra! Tillsammans är vi starka!

Vårt värdegrundsarbete lever varje dag! 


Uppdaterad 2020-09-23

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga