Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Att börja förskoleklass på Annelundsskolan

Här är lite information och presentation av vår skola

Till hösten är det dags för ditt barn att börja förskoleklass, som är obligatoriskt för alla 6-åringar sedan hösten 2018. Elever i förskoleklass har precis som andra elever skolplikt och deras undervisning regleras i Skollagen och i Lgr 11, (läroplanen).

I Kävlinge Kommun följer elever i förskoleklass samma skoltider som årskurs 1 på den aktuella skolan. På Annelundsskolan innebär det att eleverna går i skolan mellan kl. 8.15 och kl. 13.45, (fredagar kl. 13.00).

Vi är en skola med stort hjärta och hög kompetens

Vi som arbetar på Annelundsskolan arbetar för att ditt barn ska möta en skola som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. På vår skola står lärande och utveckling i centrum. Vi har kompetenta lärare och pedagoger inom både skola och fritidshem, som arbetar för ett lärande som börjar redan i förskoleklass och har en röd tråd till åk. 6.

Vi är en skola med stort hjärta och hög kompetens, som arbetar efter ett gemensamt förhållningssätt. Vår skola och skolgård erbjuder stimulerande lärmiljöer, där elevernas kreativitet ges stor möjlighet att utvecklas.

Trivsel och studiero

Våra elevers trivsel är viktig för att de ska kunna prestera bra i skolan. Vi arbetar aktivt och systematiskt med att utveckla våra arbetssätt och arbetsformer. Eleverna möts av undervisning av hög kvalitet, där struktur och innehåll möter deras behov, vilket gör att våra elever når goda resultat varje år efter sina förutsättningar. Vi har god studiero och tydliga rutiner på skolan och märker att det uppskattas.

Bemötande och delaktighet

Samspel och bemötande samt goda relationer mellan personal, elever och vårdnadshavare, är en framgångsfaktor för oss. Vi ser att våra elever har som allra mest lust att lära när de känner sig delaktiga men också förstår vad som förväntas av dem.

Vi har ett faddersystem mellan klasserna och gemensamma aktivitetsdagar för hela skolan. Detta skapar tillhörighet och ger möjlighet att lära tillsammans. Våra elever är också engagerade i Må-bra-rådet och i skolans Elevråd.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Att förbättra vår verksamhet genom uppföljning, utvärdering och utveckling är centralt för vår verksamhet. I våras kvalitetsgranskades vi av Skolinspektionens och blev bedömda inom fyra områden; rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt betyg och bedömning. Vi nådde högsta betyg inom samtliga områden, vilket vi självklart är mycket stolta över.

Vårt mål är att göra varje dag till den bästa för våra elever!

Vi hoppas att ni väljer Annelundsskolan till ert barn!

All personal på Annelundsskolan


Uppdaterad 2020-12-14

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga