Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Skolrådsmöte 16 okt kl. 18:00

Uppdaterad dagordningen till kommande möte

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Syfte och form för skolråd (frågor, ordförandeskap, mötestider).

Information från skolledningen:
-Ledighetspolicy - kommungemensam fråga
-Så arbetar vi med resursfördelning i Kävlinge Kommun och på Annelundsskolan

Frågor från skolrådet:
-Hur arbetar Annelundsskolan för att vara en attraktiv arbetsgivare och behålla personal?
-Ny personal i Elevhälsoteamet. Hur säkerställer vi skolans långsiktiga arbete med elevhälsan?
-Så arbetar vi på Annelundsskolan för att skapa trygghet och studiero.
-Presentation av personal.
-Organisation och ansvar för fritidshemsverksamheten på Annelundsskolan.
-Vilken handledning får rektor i utövandet av sitt uppdrag?
-Kommunikation (vid hot, läxor, mailpolicy).
-Öppet hus.
-Hur kan man arbeta med att få in ökad rörlighet i skolan?

Eventuella frågor till Centrala skolråds nästa möte.
Nästa mötestid för lokalt och centralt skolråd.


Uppdaterad 2019-10-14

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga