Om skolan

Annelundsskolan är en Reggio Emilia-inspirerad skola som startade höstterminen 2005. Skolan ligger i centrala Kävlinge, ca 5 minuters gångväg från Pågatågsstationen. Skolan finns i en av Kävlinges äldsta skolbyggnader som genomgått en totalrenovering. Lokalerna är ljusa, fräscha och anpassade till verksamheten

Skolgården har också fått en uppfräschning och inbjuder till kreativa lekar och avkoppling.

Annelundsskolans organisation

Skolan är en F-6 skola med två fritidshemsavdelningar och en fritidsklubb. Elevantalet är ca 175 inklusive förskoleklasseleverna. Grundskolans elever är organiserade i sju klasser fördelade på en förskoleklass och åldershomogena klasser för skolår 1-6

Personalen, som består av förskollärare, grundskollärare och fritidspedagoger, arbetar i arbetslag. Till arbetslagen knyts även speciallärare och övningslärare.


 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga