Skolråd

Skolrådet är ett forum för samverkan mellan föräldrar/vårdnadshavare, lärare och rektor i syfte att skapa delaktighet i frågor som rör eleverna på skolan.
Skolrådet lyfter frågor som är av generell karaktär i syfte att skapa utveckling, tydlighet och trygghet i skolan och detta görs i dialog med skolrepresentanter.

Skolrådet på Annelundsskolan består av föräldrar/vårdnadshavare representanter från samtliga klasser på Annelundsskolan. Skolrådets ordförande Hanna-Sofia Råsbäck sammankallar till möten i samråd med rektor på skolan. Agendan för möten tas fram gemensamt och vi träffas på 1,5 timmes möten ca 3 gånger per år vilket också följer planeringen för samverkansorganet Centrala skolrådet i hela kommunen.

Agenda skickas ut via InfoMentor till alla skolans föräldrar/vårdnadshavare och specifikt till föräldrar/vårdnadshavare representanter cirka två veckor innan mötet. Protokoll skrivs inom kort efter mötet av vald sekreterare och skickas ut via InfoMentor till alla skolans föräldrar/vårdnadshavare och läggs ut på skolans webbplats.

Skolrådsrepresentanter läsåret 2020/2021:

F-klass: vakant
1an: Jenny Hellström
2an: Jesper Svensson (vice ordförande skolrådet)
3an: Sandra Jönsson och Susanne Herold
4an: Christina Kylborn Liedberg, Kristina Hermansson, Linda Hassellund och Barbara Westergren
5an: Hanna-Sofia Råsbäck (ordförande skolrådet) och Camilla Österlin
6an: Barbara Westergren

Kommande skolrådsmöten:

Det kommer att vara skolrådsmöte tisdagen den 17/11-20, kl. 18:00.
Har ni frågor ni önskar tas upp på mötet, vänligen lämna dessa till skolrådets ordförande så snart som möjligt.


 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga