Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Elevhälsa

Skolsköterska
Susanne Karlsson
046-73 93 77
susanne.karlsson@kavlinge.se

Skolsköterska Susanne Karlsson finns på Ljungenskolan måndag - torsdag ca kl. 07.30-15.30 om inget annat anges. Har hon inte möjlighet att svara så prata gärna in på telefonsvararen så ringer Susanne upp er! Ni kan även nå Susanne via e-post (se nedan).

Skolläkare
Gunilla Stripple
Tidsbeställning kan bara göras via skolsköterskan

Skolkurator
Veronica Lilja
046-73 90 72
veronica.lilja@kavlinge.se

Skolpsykolog
Linn Bülow
046-2804175
linn.bulow@kavlinge.se

Skolläkare och skolsköterska

Skolhälsovårdens uppgift är att främja hälsa, förebygga sjukdom och efter behov förmedla särskilt stöd. Skolsköterskan arbetar förebyggande med bland annat hälsoundersökning och samtal i grupp eller enskilt. Skolläkaren/skolsköterskan remitterar vid behov eleven till specialistmottagningar.

Skolsköterskan bidrar med medicinsk kompetens i elevvårdsarbetet, deltager i arbetet kring elevernas arbetsmiljö och ger stöd och hjälp i samlevnadsfrågor.

Viktigt att veta: Skolläkaren och skolsköterskan har tystnadsplikt.

Skolkurator

Skolkuratorn tar emot enskilda elever för samtal eller arbetar i grupper av elever som rör exempelvis trivseln i skolan, problem med studierna, relationer till familj och kamrater. Hon stödjer föräldrar i deras föräldraroll och samarbetar med övrig elevvårdspersonal och olika myndigheter. Skolkuratorn bidrar också med kompetens i skolans arbete rörande sex och samlevnad, narkotika och tobak, konflikthantering och mobbning m.m.

Viktigt att veta: Skolkuratorn har tystnadsplikt.

Skolpsykolog

Skolpsykologen genomför psykologutredningar. Psykologen arbetar både på individ- och gruppnivå.

Viktigt att veta: Skolpsykologen har tystnadsplikt.


Uppdaterad 2020-11-18

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga