Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Bästa skolan för dig!

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. [---] Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.” (Skollagen 3 kap 3§

Flicka sitter vid bänk med sin iPad

Så här arbetar vi på Nyvångsskolan för att du ska känna dig trygg och nå så långt som möjligt i ditt lärande:

Du trivs och känner dig trygg genom att vi alla tillsammans arbetar för att skapa ett positivt, öppet och tillåtande klimat. Vi arbetar för att synliggöra vår värdegrund genom vårt EQ-arbete.

Du har inflytande och är delaktig i din kunskapsutveckling genom att medverka på olika nivåer;

  • på organisationsnivå genom t ex skolans olika råd
  • på gruppnivå genom t ex klassråd och veckomöten på fritids
  • på individnivå genom t ex lärandematriser samt att formulera egna mål i IUP:n som kontinuerligt följs upp bl a på “måltimmen”

Vi är positiva, engagerade och tydliga pedagoger som skapar tillit och förtroende genom att vi lyssnar, bryr oss och uppmuntrar dig till att uttrycka dina tankar, fantasier och idéer.

Vi tydliggör mål och bedömning. Via exempel diskuteras och åskådliggörs kunskapskraven. Ett formativt förhållningssätt med höga förväntningar ger dig möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Utvecklingssamtalen vägleder dig mot dina mål.

Vår varierade undervisning med olika arbetssätt och verktyg stimulerar och utmanar dig. Vi ger dig möjlighet att nå så långt som möjligt. Vår undervisning utgår från ett formativt förhållningssätt med målet att du ska våga prova, ta ansvar och bli ägare av ditt eget lärande.

Vi gör varandra bra!

Tillsammans skapar vi trivsel och kunniga elever!


Uppdaterad 2020-11-13

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga