Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Elevens val

Undervisningen i Elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevernas kunskaper i ett eller flera ämnen utifrån de fastställda kursplanerna. (10 kap. 4 § Skollagen (2010:800) )

Vårt mål med elevens val är att eleverna ska utveckla sin känsla av samhörighet även utanför klassen, få vara involverade och delaktiga i urvalsprocessen samt få en fördjupad kunskap inom de ämnen som erbjuds under Elevens val-dagarna. Eleverna är i samma basgrupp under hela läsåret, vilket skapar samhörighet.

Utifrån att regeringen beslutade om en stadieindelad timplan som började gälla läsår 19/20 har åk 6 inte längre Elevens val enligt denna nya timplan.

Elevens val åk 1-2

Eleverna får rösta på ämnesförslag som pedagogerna tagit fram. De förslag som får flest röster blir elevens val under läsåret. Samtliga elever kommer att få prova på och fördjupa sig inom fyra olika ämnesområden, vilka under läsåret 19/20 är fördjupning i:

  • NO-experiment (magnetism)
  • bild och skapande
  • matematik samt programmering
  • teknik

Elevens val 3-5

Pedagogerna ger förslag på fördjupningsområden som är genomförbara utifrån en fördjupning förankrad i Lgr11. Eleverna får därefter rösta på dessa förslag i en digital app och de fyra förslag som får flest röster väljs ut som årets elevens val. Vi delar sedan in alla elever i blandade grupper och gör en fördelning där grupperna är en dag på varje val. Under läsår 19/20 erbjuds följande områden utifrån elevernas omröstning:

  • musik
  • idrott
  • slöjd / bild skapande av film (stop motion-film)
  • brädspel med övning i samarbete, muntlig interaktion, att följa instruktioner och tänka ut strategier


Uppdaterad 2020-05-11

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga