Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Fokusområden

Nyvångsskolan har följande fokusområden under läsåret 2020/21.

Bild på fokusområden med beskrivning hur dem samverkar.

Värdegrund (Öppenhet, Utveckling, Engagemang)
Nyvångsskolans VI-känsla står för trygghet, respekt och ansvar för att skapa ett gott klimat. Vårt värdegrundsarbete genomsyrar skolans gemensamma dokument såsom Bästa skolan för dig, Skolans värdegrund, Förväntansdokument, Plan mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering med flera.
Vi utvecklar kontinuerligt vårt förebyggande värdegrundsarbete genom bl a kooperativt lärande, Skolans val, EQ-övningar, Elevens val-dagar, värdegrundsledare, organiserade rastaktiviteter av både elever och fritidspedagoger mm.

Under kommande läsår är vårt mål att medvetandegöra våra elever kring FN:s 17 globala mål med fokus på mål 11, 12 och 13. FN:s global mål utgör en plan för hur vi tillsammans kan göra världen bättre för alla människor, men varje enskild individs hjälp behövs för att målen ska bli verklighet!

Mindset
På Nyvångsskolan strävar vi efter att varje elev ska utveckla GRIT och ta ansvar för sitt eget lärande. Vårt mål är att alla elever ska få en stark lärandeidentitet dvs att elevens tilltro till sin egen förmåga att lära är positiv.

Tre viktiga indikationer för att barn och elever ska utveckla en positiv lärandeidentitet:

  • Tilltro till sin förmåga att lära.
  • Lärandestrategier.
  • Kreativitet och problemlösning.

Rörelse
Vi vet att kontinuerlig RÖRELSE stimulerar både kropp och knopp vilket gör att vi erbjuder våra elever rörelsepauser och brainbreaks.
Utifrån direktivet Kävlingeaktivitet har fritidpedagogerna extra fokus på att främja rörelse för våra elever bl a genom samverkan med föreningar i närsamhället.

Synligt lärande
Vårt mål är att utveckla elevernas inflytande och delaktighet i sitt eget lärande genom att ha
ett formativt förhållningssätt som genomsyrar all verksamhet. För hög delaktighet i lärandesituationen och ett klassrum i dialog använder vi oss av Kooperativt lärande (KL). För att synliggöra och tydliggöra för våra elever möts de exempelvis av lärandematriser (LM) och pedagogiska planeringar på fritids (FRIPP).
Utifrån direktivet Bildningsgaranti har undervisande pedagoger och bibliotekarie ett nära samarbete med målet att stärka elevernas språkförmåga.
Alla våra elever ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt.

Utifrån ovan samt vår resultatanalys våren 2020 är våra mål att kommande läsår:

  • Öka antal elever som når målen i alla ämnen
  • Öka likvärdigheten i förskoleklasserna
  • Utveckla arbetet med FRIPP:ar för fritidspedagogerna (fokus utvärderingsdelen)
  • Utveckla arbetet med LM för undervisande lärare
  • Utveckla arbetet med KL för alla pedagoger
  • Utveckla arbetet kring differentierad undervisning
  • Förbättra vår kunskap kring flerspråkiga elever

Vi gör varandra bra!

Tillsammans skapar vi trivsel och kunniga elever!

Gruppbild med elever och lärare på skolgården


Uppdaterad 2020-11-23

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga