Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Nyvångsskolans organisation åk F-6

Nyvångsskolans elever och pedagoger är indelade arbetslag;

  • Topasen F-2
  • Kristallen F-2
  • Safiren F-2
  • åk 3 Diamanten
  • åk 4, åk 5 och åk 6 med tillhörande klubben Juvelen
Bild på Nyvångsskolans fasad

Våra förskoleklasser är indelade i FA, FB eller FC. Fritidshemsplats erbjuds på samma avdelning där eleven blivit placerad vilket innebär:
FA= Topasen
FB= Kristallen
FC= Safiren
I F-klass är man under skoltiden till stor del med sin egen klass samt under fritidstid i olika grupperingar med andra elever på fritidsavdelningen. Målet är att skapa en god lärandemiljö med trygghet och tillit i gruppen genom att eleverna lär sig regler och rutiner samt hittar nya kompisar.

I åk 1-2 undervisas eleverna främst i sin egen grupp under skoltid. Periodvis har F-2 eleverna samverkan med eleverna i samma årskurs i de två andra arbetslagen. Under fritidstid är eleverna i F-2 i blandade grupper på sina avdelningar och har då möjlighet att utöka sitt kontaktnät utanför den egna klassen.

När eleverna börjar i åk 3 tillhör de fritidshemmet Diamanten där det enbart går elever från åk 3. Morgonfritids är då på den avdelningen man gick på i åk 2. Under skoltid undervisas eleverna till stor del av sin mentor men har ibland andra pedagoger t ex i engelska, teknik, musik, bild, idrott och slöjd. I vissa projekt eller ämnen görs periodvis även andra gruppindelningar med målet att eleverna ska lära känna samtliga elever i arbetslaget.

När höstterminen i åk 4 startar flyttar eleverna till Juvelen och undervisas då av nya pedagoger med behörighet att undervisa i åk 4-6. Juvelen är på eftermiddagarna en fritidsklubb för elever i åk 4-6. Det finns minst tre mentorer på tre klasser och de undervisar samtliga elever i årskursen. Behörigheterna kan skifta från år till år men vanligast är följande uppdelning:
Mentor 1: svenska och SO
Mentor 2: svenska och engelska
Mentor 3: matematik och NO

Flicka sitter vid bänk med sin iPad

Eleverna har samma mentor i åk 4-6. Från höstterminen 2019 har mentorerna i åk 4 mentorselever i samtliga tre klasser. Eleverna i åk 4 undervisas till en början i samma gruppkonstellationer som i slutet av åk 3. Under mellanstadietiden undervisas eleverna även i andra grupperingar samt fyrgrupper i vissa ämnen. Fyrgrupper är ett sätt för oss att öka lärartätheten och skapa mindre undervisningsgrupper. Vi har god erfarenhet av att blanda elever från olika klasser och på så sätt främja kamratrelationer, samarbete och studiero.

I åk 6 blandas eleverna även i andra gruppkonstellationer i hemkunskap, teknik och musik. Under årskurs 6 utökas timplanen med ytterligare ett ämne; språkval. Då blandas grupperna med elever från andra skolor. Undervisningen äger rum både på Tolvåkerskolan och på Nyvångsskolan beroende på vilket språkval som valts. Eleverna i åk 6 förmedlar att olika gruppkonstellationer under åk 4-6 gör att deras sociala nätverk utökats vilket upplevs positivt inför högstadiet.

Bild på elever som väljer böcker i biblioteket

Tillsammans skapar vi trivsel och kunniga elever!


Uppdaterad 2020-11-13

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga