Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Informationsfolder - Fritidshem och klubb

Välkommen till Olympiaskolans fritidshem  

Vi arbetar ständigt systematiskt och medvetet för att öka kvalitén för ert/era barn på vårt fritidshems- och klubbverksamhet. Vi följer läroplanen för fritidshemmet.

För oss är det viktigt att ert/era barn känner sig trygga och därför krävs det att vi och ni vårdnadshavare har en bra kommunikation. Vi tänker utifrån en helhetssyn för ert barns lärande.

 • Utveckling och lärande
 • Meningsfull fritid
 • Omsorg
 • Lärande på vetenskaplig grund

  På Olympiaskolans site hittar ni fritidshemmets bloggar. Bloggarna ger er insyn i verksamheten. All viktig information läggs ut på bloggen så det är viktigt att ni vårdnadshavare följer bloggen kontinuerligt.

  https://sites.google.com/edu-kavlinge.se/olympiaskolan/olympiaskolanlänk till annan webbplats

  Fritidsplats regleras av skollagen 14 kap 5§
  Ert/era barn har rätt till en fritidshemsplats under den tid vårdnadshavarna arbetar eller studerar.

  Dispensplats på fritidshem
  Dispens kan man ansöka om i specifika fall. Det görs alltid en enskild bedömning inför varje termin och dispenstiderna är som längst fram till kl. 15.00. Dispenser gäller inte på loven.

  I god tid inför varje termin måste en ny skriftlig dispensansökan skickas in till jenny.kronqvist@kavlinge.se Jenny Kronqvist, biträdande rektor.

  Är ni inte längre i behov av dispens och behöver vanlig fritidsplats så måste ni ansöka om det på nytt via kommunens hemsida.


  Vårdnadshavares ansvar
 • Ansöka om fritidshemsplats via kommunens hemsida www.kavlinge.selänk till annan webbplats under Barn och utbildning och vidare till E-tjänst förskola och fritidshem (IST).

 • Lägga in och uppdatera ert/era barns schema på Infomentor. Det är vårdnadshavarens arbetstider som styr vilka tider barnet har på fritids. Ändringar ska läggas in senast två veckor innan de börjar gälla. Saknas det tider så räknas ert barn som ledigt.

 • Lämna och hämta ert/era barn på utsatta tider utifrån det schema ni lagt in på Infomentor.

 • Kommunicera schemaavvikelser med personalen på fritidshemmet.

 • Meddela alltid personalen på fritidshemmet om någon anhörig ska hämta ert/era barn.

 • Fyll i lovtider på Infomentor i god tid, så vi kan planera verksamheten och personalens ledighet utifrån de barn som behöver omsorg. Skriver ni inte in några tider så har ert/era barn ingen rätt till fritidsplats under loven.

 • Se till att ert/era barn har (märkta) kläder efter väder och ombyte på fritids.


Avdelningar

På Olympiaskolan finns det två fritidshemsavdelningar och en Klubbavdelning. Verksamheten på F-2 fritids vänder sig till barn i åldrarna 6-8 år.

Fritidsklubbens verksamhet vänder sig till barn i åldrarna 9-13 år.

Avdelningarna samverkar genom gemensamma öppningar/stängningar, aktiviteter och lovverksamhet.

Fritidshemmets öppettider är kl: 06.00-18.00.

Klubbens öppettider är från skolslut till kl.16.30 under terminerna och mellan kl: 08.00–16.30 under loven.


Måltider

Frukost serveras i Korsbackaskolans lilla matsal från kl: 07.20 och under lov kl: 08.00.

Mellanmål serveras mellan kl: 14.00–14.45.

F-fritids kl: 14.00

1-2 fritids kl: 14.20

Klubben kl: 14.30

Under lov och studiedagar serveras lunch kl: 11.00.


Sjukanmälan

Sjukanmälan under ordinarie skolveckor görs innan kl. 08:00 via Infomentor eller till vårt sjukanmälningsnummer 046-73 93 35.

Sjukanmälan under lov och studiedagar görs direkt via Infomentor innan barnets starttid.

Vi som jobbar på Olympiaskolans fritidshem är:

Åk F                                                   Klubben
Julia Forell                                         Jean Jönsson
My Bendroth                                    Andreas Gyllander
Madelene Strandqvist                    Elin Ingulfsen
Jimmy Svedborg 

Åk 1-2
Kamilla Adamek
Benny Johansson
Mariett Davalon
Erling Enarsson
Bitte Knudsen
Sussie Johansson


Kontaktinformation

Telefonnummer:

F-fritids: 0708-52 90 56

1–2 fritids: 0723-91 76 84

3 och klubb: 0709-73 92 98

Vi svarar i telefon under fritidstid om vi har möjlighet till det. Under skoltid svarar vi inte i telefonerna, men det går bra att skicka ett sms till oss.

Ansvarig för fritidshem
Jenny Kronqvist, biträdande rektor, 046-73 94 60  jenny.kronqvist@kavlinge.se

Ett gott samarbete mellan föräldrar och personal är en självklar del av fritidshemmets verksamhet och en viktig kvalitetsfaktor. En god vardaglig kontakt är därför grundläggande för ett förtroendefullt och nära samarbete. Vi värdesätter en ömsesidig, öppen och rak dialog och att vi tillsammans skapar närhet till såväl Era barn som till Er föräldrar.

                   Har ni frågor och funderingar är det alltid bra om ni kontaktar oss.

                                               Vi finns här för er och era barn.

                                           Vänliga hälsningar Fritidspersonalen                      Uppdaterad 2020-10-02

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga