Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Lokal arbetsplan

I vår lokala arbetsplan för läsåret 2020/2021 prioriterar vi följande mål:

Värdegrund

Alla elever bidrar till studiero och tar ansvar för att skapa trivsel
All personal erbjuder lärmiljöer som skapar studiero och trygghet och trivsel

Kunskaper och färdigheter

Svenska:

  • Alla elever visar att de kan formulera sig berättande och beskrivande i skrift

Alla lärare utvecklar kunskap om läs- och skriftspråkets betydelse för kunskapsinhämtning

Matematik:
Alla elever kan välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Alla lärare erbjuder praktiskt material och varierande arbetssätt

Engelska:
Alla elever visar god muntlig kommunikationsförmåga och visar förståelse för talad engelska
Alla lärare erbjuder möjligheter att lära engelska med varierande och utvärderingsbara arbetssätt

Arbetssätt och utvärdering

Alla lärare har höga förväntningar på elevers individuella förmågor
Alla lärare utvärderar arbetsområden/lektioner kontinuerligt i alla ämnen
Alla lärare prioriterar den enskilde elevens rätt att förstå mål för arbetet i alla ämnen

Alla elever och lärare erbjuds varierande, forskningsanknutna och utvärderingsbara arbetssätt i ett positivt arbetsklimat


Uppdaterad 2020-09-17

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga