Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Sommarbrev föräldrar 2019

Hej kära föräldrar,
Välkomna till ett nytt läsår på Rinnebäcksskolan, här kommer lite information:

Fritidsverksamheten från vecka 33…
Vecka 33 är samtliga fritidsavdelningar öppna måndag, tisdag och onsdag. Torsdag den
15:e augusti åker all personal på Kick off två dagar vilket innebär att fritids är stängt den
15-16:e.
Måndagen den 12:e augusti byter de eleverna som ska byta avdelning till den nya. Barnen
på Klubben med frukostdispens går till Kompassen på morgonen. De som blir ettor går till
Piraterna i L-huset.
2019-2020 års organisation: (se bifogad karta för mer info)
Vi välkomnar våra nya medarbetare i höst:
Martin Lindlöf förskollärare Skattkistan
Annika Mårtensson grundskollärare i 1B (Smaragderna)
Rebecka Danilo grundskollärare i 1A ( Rubinerna)
Jenny Fridh grundskollärare i årskurs 2
Mattias Brand lärare Solbo
Hannah Olsen barnskötare Kartan
Geoffrey West lärare i engelska, femmor och sexor
F-klass:
Martin Lindlöf ny förskollärare på Smaragderna.
Cecilia, Smaragderna, kommer tillbaka från sin föräldraledighet.
Emelie Norstedt, Safirerna, kommer tillbaka från sin föräldraledighet.
Årskurs 1:
Kommer att vara indelade i tre basgrupper A,B och C.
Caroline Hansson följer med sina elever upp i ettan och blir mentor för 1C
Ansvariga mentorer blir:
Rebecka Danilo, basgrupp A (Rubinerna)
Annika Mårtensson, basgrupp B (Smaragderna)
Caroline Hansson, basgrupp C (Safirerna)
De kommer att vara i L-huset och gå på Piraternas fritidshem. På Piraterna kommer Camilla
Franzèn, Niklas Landgren, Lena Bankert och Carl-Philip Lingegård att jobba.

Årskurs 2: Jenny Fridh kommer att täcka upp för sjukskrivning i åk 2.

Årskurs 3: Sirkka-Leena Arvelin fortsätter och vikarierar för Malin Rubin.

Årskurs 4: Kommer vara indelade i basgrupper A,B och C med samma

gruppsammansättning som i trean.
Ansvariga mentorer blir :
Henrik Pihlström, basgrupp A (E-huset)
Py Lindström, basgrupp B (D-huset)
Emelie Jönsson, basgrupp C (C-huset)
Sofie Derefeldt socialpedagog kommer att jobba i samtliga fyror.

Årskurs 5: Inga förändringar.

Årskurs 6: Robert Kaneby blir mentor i 6 A istället för Kicki.


Klubben:
De elever som ska gå på klubben kommer att vara i M-huset. Där finns pedagogerna:
Sebastian Nemeth, Lisbeth Lund, Simon Jungbeck samt Sofie Derefeldt (onsdagar och
fredagar)
Vi tackar och önskar lycka till…
Nancy, Håkan, Pernilla, Kicki, Emelie C, Josefin, Zaid och Sara Lycka med deras nya
utmaningar och Alexander och Malin en fortsatt skön ledighet.
Era barn - vår skatt och Sveriges framtid…
Era barn är Sveriges framtid. Vi har ett gemensamt ansvar att ge barnen och ungdomarna
den bästa tänkbara värdegrund samt redskap, verktyg och kunskaper som vi kan utifrån de
förutsättningar vi har för att göra dem rustade för både livet idag och i morgon.
Vi arbetar utifrån vår vision och våra mål för att lyckas med detta. Vi utvärderar kontinuerligt
vårt arbete och gör vårt bästa för att med våra tillgängliga resurser och i samarbete med er
skapa en så bra skolgång som möjligt för era barn och ungdomar.
Vi har kvar våra fokusområden från föregående läsår för att med gemensamma
ansträngningar av både eleverna, oss själva och er föräldrar ge barnen och ungdomarna
kunskaper för livet och såklart att nå så hög måluppfyllelse utifrån det uppdrag skolan har. I
läroplanen står det bland annat att barnen ska utveckla en livslång lust att lära, där vi såklart
är en viktig del i att vara den goda skolan som bidrar till detta.
Vi har fortsatt fokus på:
● Inkluderande undervisning - vädegrund, alla få vara med
● Pedagogiska planeringar med läandematriser - tydliga och föståliga må
● kooperativt läande - samarbetsinriktat läande
● dynamiskt mindset - tro pådig och våa utmana dig sjäv
● avslappnat effektiv - arbeta håt men glö inte vikten av åerhätning
Lärarbristen och vikten av god kommunikation samt goda relationer…
En god och konstruktiv dialog mellan elever, samt mellan skola och hem skapar en god
arbetsmiljö för både våra elever och vår personal. Vi värnar om en öppen och bra dialog
med er föräldrar och önskar att ni fortsätter vara aktiva i att bidra till skolans fortsatta
utveckling. Detta gör ni bland annat genom att hjälpa era barn med skolarbete, komma på
utvecklingssamtal och föräldramöten, delta i skolrådets arbete etc. Det första skolrådsmötet
är den 24:e september 18.00-20.00. Om ni har några synpunkter kring hur vi kan bli bättre
hör av er till oss, och i första hand till den det direkt berör och har ni beröm dela det med
världen, men såklart också gärna till oss. Att vår personal upplever en god samarbetsanda
och ett förtroende från er föräldrar är viktigt för att skapa trivsel på arbetsplatsen och därmed
till att kunna bibehålla en hög andel behörig personal i tider där tillgången till behörig
personal både nu och under flera år framöver är äventyrad pga. lärarbristen. Vi gör vad vi
kan för att behålla behörig och kompetent personal och att rekrytera ny sådan vid behov och
vill gärna att ni hjälper oss med det genom en fortsatt förtroendefull dialog.
Vi kommer fortsätta det arbete vi inledde föregående läsår med att öka samarbetet mellan
skola och hem, både för att höja elevernas måluppfyllelse men även för att säkerställa
värdegrunden där vi är beroende av ett bra samarbete med er föräldrar. Nu till hösten
kommer vi fortsätta med föräldramöten där skolledningen deltar.
Höstens föräldramöten:
Ni kan redan nu boka in datum för föräldramöten under hösten enligt följande:
onsdag 28:e augusti, 18.00 - 20.00 F-klass
onsdag 4:e september, 18.00 - 20.00: 1:or och 2:or
torsdag 5:e september, 18.00 - 20.00: 3:or och 4:or
tisdag 10:e september, 18.00 - 20.00: 5:or och 6:or
Vi kommer även att fortsätta processen att arbeta kreativt och skapande samt synliggöra
våra interna processer för både elever och er föräldrar på olika sätt på både skolråd,
föräldramöten, julmarknad, BRETT, bloggar etc. där ni kontinuerligt bjuds in till information
och delaktighet.
Under det gångna året har vi informerat efterhand om vår verksamheten främst via
infomentor, och vill åter lyfta fram en del framgångar som vi haft tack vare vår professionella
och kompetenta personal, våra härliga och engagerade elever och genom vårt samarbete
med er föräldrar.
Matsvinn - Vi äter upp vår mat…
Rinnebäcksskolans köks arbetslag har blivit utsett till Årets Aktivitet i Kävlinge 2018 till följd
av det samarbete vi haft mellan elever, personal och skolkök. Vi har ett mycket lågt matsvinn
vilket bidrar i det lilla till den stora miljöfrågan.

Skolbibliotek i världsklass.. Rinnebäcksskolans skolbibliotek har fått utmärkelsen


skolbibliotek i världsklass, en viktig utmärkelse som vi fått genom det goda samarbetet
mellan skolbibliotekarien, elever och vår övriga personal. Vi månar om att eleverna tidigt lär
sig läsa och sedan fortsätter att utveckla sin lust till läsandet genom sin skolgång. Detta
lyckas vi med genom att även ni som föräldrar ger era barn goda läsupplevelser i hemmet.
Skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet…
Vi har blivit granskade av skolinspektionen med fokusområde skola på vetenskaplig grund
där vi är en av få skolor i Sverige som gått igenom denna granskning utan vare sig kritik eller
förslag på förbättringsåtgärder vilket visar att den skolutveckling vi arbetar med håller en
mycket hög kvalité. Vi har ett ständigt pågående kvalitetsarbete och säkerställer vår
undervisning och våra metoder genom kontinuerlig utvärdering samt omprövning av våra
arbetssätt.
Så här i semestertider vill vi också påminna om att nattvandrarna efterlyser fler aktiva
föräldrar efter skoltid vilket också behövs för att skapa ett bra samhällsklimat även utanför
skoltid.
Våra elever påverkar och bidrar till en bättre skola…
Vi vill också lyfta fram vårt goda samarbete med våra elever som på olika sätt bidragit till att
utveckla vår verksamhet. De har genom sitt engagemang lyckats få på plats en busskur för
att få en bättre miljö. De har hållit i studiebesök, BRETT och varit med och förnyat vår gröna
flagg bland annat genom sitt engagemang.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vi önskar nu med dessa ord en skön sommar, och ser fram emot ett gott samarbete under
kommande läsår!
Peter, Eva och Ingela med personal


Uppdaterad 2019-08-19

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga