Skönadalsskolan

Hofterup

Skönadalsskolan

Varmt välkommen till Skönadalsskolans webbplats!

Skönadalsskolan är en F-6 skola belägen i Hofterup, i ett naturskönt område med närhet till skog och hav. 440 barn går på skolan och de allra flesta bor i närområdet.

På vår skola står lärande och utveckling i centrum. Vi har kompetenta lärare och pedagoger inom både skola och fritidshem som arbetar för ett lärande som börjar redan i förskoleklass och har en röd tråd till åk. 6. Måluppfyllelsen är hög på skolan. Vi strävar efter att alla elever ska nå sin fulla potential. Vi har engagerade ämneslag som träffas kontinuerligt för att utmana våra elever där de är och ge en undervisning som är stimulerande för alla.

Vi satsar extra på:

  • Läsutveckling bland annat genom vårt pilotprojekt med Lexplore
  • Rörelse genom extra rörelsepass varje vecka
  • Digital kompetens eftersom alla elever har personliga digitala lärverktyg och detta förbereder dem för framtiden
  • Att arbeta kooperativt - en lärarstyrd samarbetsform med elevaktivt arbetssätt och inkluderande lärprocesser.

Våra elever är uppdelade i Nord, Syd, Öst och Väst. Där Nord och Syd riktar sig till våra barn i förskoleklass upp till åk. 3. Öst och Väst är för våra barn i åk. 4-6 där vi arbetar i team runt eleverna i respektive årskurs. Inom varje del av skolan känner alla alla. Då och då slår vi ihop oss och gör något gemensamt. Till exempel skoljoggen, en temadag om Alfred Nobel eller en dansutmaning.

Vi ser att våra elever blomstrar och har som allra mest lust att lära när de känner sig delaktiga men också förstår vad som förväntas av dem. Vi har därför arbetat mycket för att hitta ett gemensamt förhållningssätt gentemot varandra. Vi har god studiero och tydliga rutiner på skolan och märker att det uppskattas. Det gör också att vi ibland kan ta ut svängarna för att göra det där extra runt en elevgrupp eller kring ett tema eller en rolig händelse.

För mig, som rektor, är det viktigaste att vi tror på varje elev och att vi använder varenda del av vår kompetens och vilja för att skapa den bästa skolan vi kan tillsammans med våra elever. En skola där eleverna lär och utvecklas ihop.

Elin Ahx

Rektor, Skönadalsskolan

Huvudentrén på Skönadalsskolan.


 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga