Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Vad händer i april?

”Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande”( Lgr11 sid25).

Påsktema

Syfte: Vi ska värna om och bevara olika gamla och nya traditioner.

Mål: Att utföra aktiviteter, nya och traditionella som kan knytas till Påsken.

Idrottsturnering

Vi anordnar en åldersblandad idrottsturnering för barnen på fritids.

Syfte: Att ge barnen en positiv upplevelse av motorisk utmaning och friluftsliv men även att man kan spela och samarbeta med barn i olika ålderskategorier och mognad. Att träna förmågan i att vinna och förlora.

Mål: Målet är uppnått när turneringen är slutförd och alla har varit delaktiga på olika sätt.

”Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande”(Lgr11sid16).

Inskolning

Inskolning till fritids/ny avdelning.

De nya barnen får tillsammans med förskolans personal besöka fritids och tidigare elever på skolan inskolas på ny avdelning genom att de deltar i varsamheten på den nya avdelningen detta sker under en vecka med tio barn i taget.

Syfte: Ge barnen möjlighet att lära känna personalen, lokalerna, skolgården och de nya kompisarna.

Mål: Målet är uppnått när samtliga barn besökt/inskolats.


Uppdaterad 2020-03-03

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga