Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Vad händer i augusti?

Inskolning

”Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroende fullt sätt med varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, Kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande” (LGR 11 s.8)

”Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra” (LGR11 s.24)

Syfte: Inskolningen ska skapa ökad trygghet för eleven.

Mål: Trygga elever

Tema trygghet

Vi kommer att leka gemensamma lekar och lära känna varandra. Vi kommer även utforma regler/riktlinjer tillsammans med barnen på fritidshemmet.

Syfte: Att stärka varje elev och gruppen.

Mål: ”Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt. (LGR 11 kap 4 s.13)

Grovplanering

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. (LGR11 s.9)

Vi kommer att genomföra en grovplanering med utgångspunkt i barnens önskemål och behov.

Syfte: Att få struktur för verksamheten och låta barnen vara delaktiga i utformningen av denna.

Mål: Målet är att barnen ska känna delaktighet och ansvar för den gemensamma verksamheten.


Uppdaterad 2020-03-03

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga